Дитяча книга на теренах України: видавничий і статистично-обліковий аспекти (друга половина ХІХ ст. – початок ХХІ ст.)

Дисертацію присвячено комплексному висвітленню видавничого і статистично-облікового аспектів концептуалізації дитячої книги за весь період її випуску на теренах України. В дисертаційній роботі досліджено історію становлення та розвитку обліку друку дитячих книг як відображення формування видавничого контенту для українських дітей; визначено тенденції випуску дитячих книг протягом усього періоду існування українського книговидання для дітей; фахово окреслено базові засади функціонування системи обов’язкового примірника; виокремлено чинники, що визначають характер державного обліку друку дитячих книг і впливають на його об’єктивність; проаналізовано типові помилки у видавничому оформленні дитячих книг суб’єктами видавничої діяльності.

Здобувач: 
Петренко Оксана Валеріївна
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Дата захисту: 
26-04-2021
Автореферат: 
Дисертація: