Українські наукові журнали фонду Залів періодичних видань, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science Core Collection. Частина 3

1. ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ = Geophysical journal : междунар. журн. / Нац. акад. наук Украины, Институт геофизики ; гл. ред. В. И. Старостенко. - Киев : [б. в.], 1979 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1979.
Голов. ред. : Старостенко В. И.Ред. : Хазан Я. М.Ред. : Арясова О. В.Ред. : Бахмутов В. Г.Ред. : Белый Т. А.Ред. : Бурахович Т. К.Ред. : Венгрович Д. Б.Ред. : Выжва С. А.Ред. : Гинтов О. Б.Ред. : Гладких Н. М.Ред. : Гордиенко В. В.Ред. : Гринь Д. Н.Ред. : Довбнич М. М.Ред. : Егорова Т. П.Ред. : Кендзера А. В.Ред. : Коболев В. П.Ред. : Корчагин И. Н.Ред. : Кузьменко Э. Д.Ред. : Кулик В. В.Ред. : Кутас Р. И.Ред. : Легостаева О. В.Ред. : Логвинов И. М.Ред. : Лубков М. В.Ред. : Лысынчук Д. В.Ред. : Максимчук В. Е.Ред. : Мостовой С. В.Ред. : Омельченко В. Д.Ред. : Орлюк М. И.Ред. : Петровский А. П.Ред. : Пилипенко В. Н.Ред. : Русаков О. М.Ред. : Скипа М. И.Ред. : Толкунов А. П.Ред. : Тяпкин Ю. К.Ред. : Усенко О. В.Ред. : Цифра И. М. - ISSN 0203-3100
 
"Геофізичний журнал" створений в 1979 р. на базі "Геофізичного збірника", який був заснований в 1956 р. та публікувався Інститутом геофізики НАН України. З 1992 р. виходить в статусі міжнародного. На його сторінках висвітлюються нові дані теоретичних і експериментальних досліджень, матеріали про закономірності розподілу різних фізичних полів Землі, питання комплексного вивчення глибинної будови літосфери, сучасна геодинаміка і прогноз землетрусів, результати досліджень фізичних властивостей мінеральної речовини в різних умовах, роботи в області геотермії, палеомагнетизму, геофізики Світового океану, пошуків і розвідки корисних копалин геофізичними методами та ін. Публікуються також методичні та апаратурні розробки, матеріали дискусій, рецензії, повідомлення про наукові наради і інша інформація.
 
Текст видання українською, російською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж14153
 
 
2. GEODYNAMICS = Геодинаміка : scie. j. / Lviv Polytechnic National University [et al.] ; ed. K. R. Tretyak. - Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House. - Виходить двічі на рік.- Отримується з 1998.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2018 р., №2(25) див.: Геодинаміка
Ред. : Островський А.Голов. ред. : Третяк К. Р.Ред. : Бубняк І.Ред. : Максимчук В.Ред. : Алказ В.Ред. : Бурахович Т.Ред. : Вижба С.Ред. : Гінтов О.Ред. : Глотов В.Ред. : ГуліевРед. : Качоровскі М.Ред. : Кендзера О.Ред. : Коболев В.Ред. : КовальчикРед. : Колтун Ю.Ред. : Кузьменко Е.Ред. : Кутас Р.Ред. : Левандовскі М.Ред. : Марченко О.Ред. : Назаревич А.Ред. : Орлюк М.Ред. : Пилипенко В.Ред. : Пустовітенко Б.Ред. : Сапужак О.Ред. : Стемберк Й.Ред. : Ступка О.Ред. : Транос М.Ред. : Шеменда А.Ред. : Шльочка А.Ред. : ЩербовскіРед. : Церклевич А. - ISSN 1992-142X
 
Журнал «Геодинаміка» засновано у 1995 р. за рішенням міжнародної наукової конференції «Геодинаміка гірських систем Європи», яка проходила у 1994 р. у м. Яремча Івано-Франківської обл. Видання містить 3 розділи — «Геодезія», «Геологія», «Геофізика» і публікує статті українських та зарубіжних вчених з зазначених дисциплін, які стосуються проблем геодинаміки та суміжних питань. У журналі регулярно друкують статті, підготовані за матеріалами доповідей на щорічних міжнародних та українських наукових симпозіумах і конференціях. Мета видання – висвітлення нових проблем досліджень різномасштабних природних і техногенних геодинамічних процесів та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних геодезичних, геологічних, геофізичних, геоморфологічних та комплексних досліджень, нових наукових підходів та розробок у напрямках створення та вдосконалення технологій геодинамічного моніторингу, аналізу геоекологічних загроз та ризиків і їх нейтралізації.
 
Текст видання українською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж16489
 
 
3. МІНЕРАЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ = Mineralogical journal (Ukraine) : наук.-теорет. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії і рудоутворення ім. М. П. Семененка ; редкол.: О. М. Пономаренко (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : Академперіодика, 1979 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1979.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2003 р. див.: Минералогический журнал
Голов. ред. : Пономаренко О. М.Голов. ред. : Щербак М. П.Ред. : Багінські Б.Ред. : Беккер А.Ред. : Бобров О. Б.Ред. : Броска І.Ред. : Ернст Р. Е.Ред. : Єрьомін Н. Н.Ред. : Жовинський Е. Я.Ред. : Загнітко В. М.Ред. : Камінський Ф. В.Ред. : Квасниця В. М.Ред. : Кривдік С. Г.Ред. : Кульчицька Г. О.Ред. : Міхалік М.Ред. : Наумко І. М.Ред. : Павлишин В. І.Ред. : Перетяжко І. С.Ред. : Савлович З.Ред. : Семененко В. П.Ред. : Степанюк Л. М.Ред. : Сьомка В. О.Ред. : Таран М. М.Ред. : Томас Р.Ред. : Франц Г.Ред. : Хоменко В. М.Ред. : Шнюков Є. Ф.Ред. : Шумлянський Л. В. - ISSN 2519-2396. - ISSN 2519-447X
 
"Мінералогічний журнал. Mineralogical Journal (Ukraine)" періодичний науково-теоретичний фаховий журнал. Часопис засновано у січні 1979 року Національною академією наук України та Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. У журналі друкуються оригінальні статті, що висвітлюють питання мінералогії, геохімії, пошукової та екологічної геохімії, петрології, рудоутворення, мінералого-геохімічних методів пошуку та оцінки родовищ корисних копалин, а також рецензії на книги та хронікальні матеріали.
 
Текст видання українською, англійською та російською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж14166
 
 
4. УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ЖУРНАЛ = Ukrainian geographical journal : наук.-теорет. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т географії, Укр. географ. т-во ; редкол.: Л. Г. Руденко (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. в.], 1992 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1993.
Голов. ред. : Руденко Л. Г.Ред. : Лісовський С. А.Ред. : Стеценко Є. І.Ред. : Гродзинський М. Д.Ред. : Гукалова І. В.Ред. : Дегорські М.Ред. : Денисик Г. І.Ред. : Іра В.Ред. : Йордан П.Ред. : Котляков В. М.Ред. : Ленц С.Ред. : Логінов В. Ф.Ред. : Маруняк Є. О.Ред. : Матвіїшина Ж. М.Ред. : Нагірна В. П.Ред. : Олійник Я. Б.Ред. : Осадчий В. І.Ред. : Палієнко В. П.Ред. : Петлін В. М.Ред. : Пирожков С. І.Ред. : Підгрушний Г. П.Ред. : Руденко В. П.Ред. : Топчієв О. Г.Ред. : Черваньов І. Г.Ред. : Шищенко П. - ISSN 1561-4980
 
Науково-теоретичне видання “Український географічний журнал” засноване у 1992 році. Національною академією наук України, Інститутом географії НАН України.
Метою видання є сприяння поширенню географічних знань про земний простір та формуванню географізації мислення. Журнал висвітлює результати фундаментальних і прикладних природничо- та суспільно- географічних досліджень, картографії та геоінформатики, геоекології. Публікує також оригінальні наукові статті з методології географічних досліджень, історії науки. Вміщує рецензії, хроніку географічних подій.
 
Текст видання українською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж14560
 
 
5. ГІДРОБІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ = Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : міжнар. наук. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т гідробіології НАН України ; голов. ред. В. Д. Романенко. - Київ : Ін-т гідробіології НАН України, 1965 . - Виходить англ. мовою в США вид-во Begell House. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1965.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2019 р. див.: Гидробиологический журнал
Голов. ред. : Романенко В. Д.Ред. : Юришинец В. И.Ред. : Кальнина Л. И.Ред. : Алимов А. Ф.Ред. : Арсан О. М.Ред. : Афанасьев С. А.Ред. : Байчоров В. М.Ред. : Гудков Д. И.Ред. : Евтушенко Н. Ю.Ред. : Зайцев Ю. П.Ред. : Здановский Б.Ред. : Клоченко П. Д.Ред. : Крот Ю. Г.Ред. : Кузьменко М. И.Ред. : Линник П. Н.Ред. : Протасов А. А.Ред. : Романенко А. В.Ред. : Слободник Я.Ред. : Тодераш И.Ред. : Узунов Й.Ред. : Шевченко Т. Ф.Ред. : Щербак В. И.Ред. : Якушин В. М. - ISSN 0375-8990
 
"Гідробіологічний журнал" - наукове періодичне видання, засновниками та правовласниками якого є Національна академія наук України та Інститут гідробіології НАН України. Перший номер "Гидробиологического журнала" вийшов у світ у лютому 1965 р. Основне тематичне спрямування журналу - гідробіологія та гідроекологія. Наукове обличчя журналу визначається насамперед оригінальними повідомленнями, які відображають результати конкретних досліджень авторів. На сторінках видання друкуються статті з прісноводної та морської гідробіології та гідроекології, водної флори і фауни, висвітлюються актуальні теоретичні й прикладні питання рибного господарства та аквакультури, санітарної гідробіології, інженерної та технічної гідробіології, водної мікробіології, екологічної фізіології та біохімії водяних тварин і рослин, водної токсикології та радіоекології, гідропаразитології, екологічної гідрології, гідрохімії та інших суміжних з гідробіологією дисциплін.
Журнал перевидається англійською мовою під назвою «Hydrobiological Journal» Видавничим домом Begell House (США).
 
Текст видання українською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100157
 
 
6. МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ = Mikrobiolohichnyi zhurnal : наук. журн. / НАНУ, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В. С. Підгорський (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. в.], 1934 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1934.
Голов. ред. : Смірнов В. В.Голов. ред. : Підгорський В. С.Ред. : Товкач Ф. І.Ред. : Мучник Ф. В.Ред. : Авдєєва Л. В.Ред. : Бойко А. Л.Ред. : Бойко Н. В.Ред. : Барбанець Л. Д.Ред. : Венгжин Г.Ред. : Волкогон В. В.Ред. : Гаміан А.Ред. : Гнатуш С. О.Ред. : Громозова О. М.Ред. : Загородня З. Д.Ред. : Ібатуллін І. І.Ред. : Іваниця В. О.Ред. : Іутинська Г. О.Ред. : Климнюк С. І.Ред. : Кнірель Ю. О.Ред. : Коваленко Н. К.Ред. : Крег Дж.Ред. : Кунзе Г.Ред. : Курдиш І. К.Ред. : Курченко І. М.Ред. : Мацелюх Б. П.Ред. : Пасічник Л. А.Ред. : Патика В. П.Ред. : Песот В.Ред. : Пирог Т. П.Ред. : Рева О. М.Ред. : Руденко А. В.Ред. : Сибірний А. А.Ред. : Сорокулова І. Б.Ред. : Співак М. Я.Ред. : Спірс А.Ред. : Тихонович І. А.Ред. : Широкобоков В. П.Ред. : Щербатенко І. С. - ISSN 1028-0987
 
Науковий журнал заснований у 1934 р. Національною академією наук України, Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.
Мікробіологічний журнал публікує оригінальні експериментальні статті і аналітичні огляди з мікробіології, вірусології, біотехнології, імунології, молекулярної біології та цитології. У виданні публікуються закінчені експериментальні роботи, оглядові статті, короткі та дискусійні повідомлення, рецензії на видання, статті з історії науки та біографічні портрети видатних вчених, а також наукова хроніка в галузі загальної, ґрунтової, технічної та медичної мікробіології, фізіології промислових мікроорганізмів, експериментальної мікології, теоретичних та прикладних аспектів вірусології, генетики, біохімії та молекулярної біології мікроорганізмів, виробництва нових біологічно активних речовин мікроорганізмів, а також біотехнології та охорони довколишнього середовища з використанням мікроорганізмів.
 
Текст видання англійською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж22205
 
 
7. BIOPOLYMERS AND CELL : sci. j. / Nat. acad. of sci. of Ukraine, Inst. of molecular biology and genetics ; ed.-in-chief A. V. El'skaya. - Kyiv : [s. n.], 1985 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1985.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2003 р., №2 див.: Биополимеры и клетка
До 2009 р. див.: Біополімери і клітина
Ред. : Єльська Г. В.Голов. ред. : El'skaya A. V.Ред. : Говорун Д. М.Ред. : Васецький Є. С.Ред. : Шовелог Ж.-М.Ред. : Дробот Л. Б.Ред. : Дубей І. Я.Ред. : Енгландер Е.Ред. : Фаворова О. О.Ред. : Філоненко В. В.Ред. : Горб Л. Г.Ред. : Гут І. Т.Ред. : Хенюк Р. Л.Ред. : Інге-Вечтомов С. Г.Ред. : Ішов А. М.Ред. : Карубе І.Ред. : Хиля В. П.Ред. : Кордюм В. А.Ред. : Корнелюк О. І.Ред. : Корпан Я. І.Ред. : Кунах В. А.Ред. : Ладохін О. С.Ред. : Лесик Р. Б.Ред. : Лівшиць Л. А.Ред. : Малєєв В. Я.Ред. : Малюта С. С.Ред. : Мацелюх Б. П.Ред. : Михайлопуло І. А.Ред. : Міранд М.Ред. : Накатані І.Ред. : Нечаєв С.Ред. : Разін С. В.Ред. : Романенко А. В.Ред. : Риндич А. В.Ред. : Ржежовська-Волни І.Ред. : Сибірний А. А.Ред. : Сиволоб А. В.Ред. : Сьяксте Н.Ред. : Свердлов Є. Д.Ред. : Тукало М. А.Ред. : Варі Ш. Г.Ред. : Власов В. В.Ред. : Ярмолюк С. М.Ред. : Юсупов М. М. - ISSN 0233-7657
 
Науковий журнал «Биополимеры и клетка» засновано у 1985 році Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України та Національною академією наук України. З 2001 року журналу виходить під назвою «Біополімери і клітина», а у 2009 році його перереєстровано та перейменовано на «Biopolymers and Cell» з офіційним скороченням «Biopolym. Сell».
Biopolymers and Cell – мультидисциплінарний журнал, відкритого доступу, що публікує роботи з досліджень структури і функції біомолекул, розробки у галузі генної інженерії, клітинної біології і біотехнології, що присвячені вивченню регуляції експресії геному і молекулярних механізмів дифференціювання клітин про- та евкаріотів, досягненя біоорганічної хімії і біології пептидів, нуклеозидів, модифікованих олігонуклеотидів, створення нових та модифікації існуючих методів, що застосовуються у молекулярній біології і сумісних дисциплінах.
 
Текст видання українською, російською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж14252
 
 
8. ZOODIVERSITY : sci. j. / ed.-in-chief I. A. Akimov ; Nat. acad. of sciences of Ukraine, I. I. Schmalhausen Inst. of zoology. - Kyiv : [s. n.], 1967 . - З 2016 р. виходить англ. мовою. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1967.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2018 р., Т. 52, № 1 див.: Вестник зоологии
До 2020 р., Vol. 54, № 1 див.: Vestnik zoologii
Голов. ред. : Акимов И. А.Голов. ред. : Akimov I. A. - ISSN 0084-5604. - ISSN 2073-2333. - ISSN 2707-725Х. - ISSN 2707-7268
 
Zoodiversity is publishing original papers in all fields of zoology (except for strictly applied): fauna and systematics, ecology, ethology, descriptive and comparative morphology, physiology, paleozoology, zoological aspects of nature conservancy; the journal also includes eventual items like Information and Chronicle, Book Reviews, etc.
 
Текст видання англійською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж27025
 
 
9. МЕДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ = Medical perspectives : наук. журн. / редкол.: Т. О. Перцева (голов. ред.) [та ін.] ; ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України". - Дніпро : [б. в.], 1996 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1997.
Голов. ред. : Дзяк Г. В.Голов. ред. : Перцева Т. О.Ред. : Мамчур В. Й.Ред. : Білецька Е. М.Ред. : Шпонька І. С.Ред. : Родинський О. Г.Ред. : Опришко В. І.Ред. : Усенко Л. В.Ред. : Лоскутов О. Є.Ред. : Потабашній В. А.Ред. : Гудар'ян О. О.Ред. : Лехан В. М.Ред. : Височина І. Л.Ред. : Шевченко О. А.Ред. : Абрамов В. В.Ред. : Амосова К. М.Ред. : Бондаренко І. М.Ред. : Бразалук О. ЗРед. : Дзяк Л. А.Ред. : Дубоссарська З. М.Ред. : Коваленко В. М.Ред. : Курята О. В.Ред. : Кременчуцький Г. М.Ред. : Насонов Е. Л.Ред. : Радд П.Ред. : Потапов В. О.Ред. : Сердюк А. М.Ред. : Степанов Ю. М.Ред. : Стусь В. П.Ред. : Трахтенберг І. М.Ред. : Фещенко Ю. І.Ред. : Меррі Т. Х.Ред. : Шандала М. Г.Ред. : Шостакович-Корецька Л. Р.Ред. : Шпрингорум Х.-В.Ред. : Штайнбрюк К.Ред. : Селл Ш.Ред. : Зіберт В.Ред. : Золотник О.Ред. : Ростейнг Л.Ред. : Іваанов Д. Д.Ред. : Юр'єва Л. М.Ред. : Святенко Т. В.Ред. : Айдетіс А.Ред. : Сидора М. Ю.Ред. : Клименко І. М. - ISSN 2307-0404
 
Журнал «Медичні перспективи» видається з 1996 року, засновний ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України". Основним завданням журналу є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальної і сучасної наукової думки щодо новітніх досягнень та актуальних проблем медицини вітчизняних та закордонних вчених. Журнал публікує наукові статті, присвячені сучасним актуальним проблемам теоретичної, клінічної, профілактичної, соціальної медицини, її історії, а також лекції, оригінальні випадки з клінічної практики, рецензії і відгуки на монографії, публікації та ювілейні статті про відомих вчених.
 
Текст видання українською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж15785
 
 
10. КЛІТИННА ТА ОРГАННА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ = Клеточная и органная трансплантология = Cell and organ transplantology : наук.-практ. журн. / Ін-т клітин. терапії ; голов. ред. В. І. Цимбалюк. - Київ : Ін-т клітин. терапії, 2013 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2013.
Голов. ред. : Цимбалюк В. І.Ред. : Кирик В. М.Ред. : Барсов Є.Ред. : Браун А.Ред. : Бутенко Г. М.Ред. : Гавриленко Т. І.Ред. : Гарманчук Л. В. Ред. : Гладкіх Ю. В.Ред. : Глуховський П.Ред. : Гринь В. К.Ред. : Дерябіна О. Г.Ред. : Домбровський Д. Б.Ред. : Залєток С. П.Ред. : Знаменська Т. К.Ред. : Зограб'ян Р. О.Ред. : Караманешт Є. Є.Ред. : Квітницька-Рижова Т. Ю.Ред. : Клименко Т. П.Ред. : Костилєв М. В.Ред. : Костенко О. Г.Ред. : Лобинцева Г. С.Ред. : Мазур А. П.Ред. : Мурадян Х. К.Ред. : Непомнящий В. М.Ред. : Нікольський І. С.Ред. : Ніконенко О. С.Ред. : Паляниця С. С.Ред. : Педаченко Є. Г.Ред. : Півнева Т. А.Ред. : Риков С. О.Ред. : Руммо О. О.Ред. : Салютін Р. В.Ред. : Семенова К. А.Ред. : Скибо Г. Г.Ред. : Судома І. О.Ред. : Тодуров Б. М.Ред. : Тралін А. В.Ред. : Тронько М. Д.Ред. : Усенко О. Ю.Ред. : Хоменко В. І.Ред. : Шаблій В. А.Ред. : Шунько Є. Є.Ред. : Юркевич Ю. В. - ISSN 2308-3794
 
Науково-практичний журнал «Клітинна та органна трансплантологія» заснований Інститутом клітинної терапії у 2013 році. Видання виходить з метою всестороннього висвітлення наукових проблем в таких галузях, як органна, тканинна, клітинна трансплантологія й генна інженерія. В матеріалах видання: наукові праці в галузі органної, тканинної та клітинної трансплантології, генної інженерії; оглядові статті про світовий досвід у галузі клітинної та органної трансплантології; нормативно-правова оцінка діяльності індустрії. Основні тематичні розділи: найважливіші світові новини в галузі трансплантації та інженерії органів, тканин і клітин; нові концепції в трансплантації; органна трансплантація; клітинна і тканинна трансплантація; регенеративна медицина, органна, клітинна і тканинна інженерія; особливості правового регулювання напряму.
 
Текст видання українською, російською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101110
 
 
11. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ. ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА = Ophthalmology. Eastern Europe : междунар. науч.-практ. журн. / УП "Проф. изд." (Минск; Киев) ; гл. ред. Р. Л. Скрипник. - Киев : Профессиональные издания, 2011 . - Засновник УП "Профессиональные издания" (Беларусь). - Виходить щоквартально.- Отримується з 2013.
Голов. ред. : Скрипник Р. Л.Ред. : Бездетко П. А.Ред. : Бойчук И. М.Ред. : Бржеский В. В.Ред. : Венгер Л. В.Ред. : Воскресенская Л. К.Ред. : Демин Ю. А.Ред. : Жабоедов Д. Г.Ред. : Жабоедов Г. Д.Ред. : Луценко Н. С.Ред. : Новицкий И. Я.Ред. : Пасечникова Н. В.Ред. : Рыков С. А.Ред. : Сакович В. Н.Ред. : Сергиенко А. Н.Ред. : Скрипниченко И. Д.Ред. : Фейбаум К. - ISSN 2226-0803. - ISSN 2414-3642
 
«Офтальмология. Восточная Европа» – международный рецензируемый научно-практический журнал. Освещает вопросы диагностики и лечения офтальмологических заболеваний. Публикует оригинальные исследования, обзоры, наблюдения из практики, статьи о диагностике и лечении офтальмологических заболеваний, материалы о применении лекарственных средств.
Цель журнала – способствовать профессиональному общению специалистов разных стран, научных школ, формированию новых перспективных исследований в области офтальмологии, образованию и становлению научных работников и специалистов-практиков.
 
Текст видання російською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101127
 
 
12. ПСИХИАТРИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ = Psychiatry, Psychotherapy and Clinical Psychology : междунар. науч.-практ. журн. / УП "Проф. изд." (Минск; Киев) ; гл. ред. В. Д. Мишиев. - Киев : Профессиональные издания. - Виходить три рази на рік.- Отримується з 2013.
Голов. ред. : Мишиев В. Д.Ред. : Гриневич Е. Г.Ред. : Барановская Л. М.Ред. : Волощук А. Е.Ред. : Дзеружинская Н. А.Ред. : Зильберблат Г. М.Ред. : Зинченко Е. Н.Ред. : Клаєн Р.Ред. : Кожина А. М.Ред. : Линский И. В.Ред. : Лорберг Б.Ред. : Марута Н. А.Ред. : Минко А. И.Ред. : Михайлов Б. В.Ред. : Овчаренко Н. А.Ред. : Пилягина Г. Я.Ред. : Ревенок А. А.Ред. : Сосин И. К.Ред. : Спирина И. Д.Ред. : Сыропятов О. Г.Ред. : Шестопалова Л. Ф.Ред. : Юоьева Л. Н. - ISSN 2220-1122. - ISSN 2414-2212
 
«Психиатрия, психотерапия, клиническая психология» – международный рецензируемый научно-практический журнал. Освещает вопросы профилактики, диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств, публикует оригинальные статьи, обзоры по различным отраслям психиатрии и смежных наук. Идейная направленность определяется совместной работой редакционных коллегий Беларуси, России и Украины.
Цель журнала - способствовать профессиональному общению специалистов разных стран, научных школ, формированию новых перспективных исследований в области психиатрии, психотерапии и клинической психологии, образованию и становлению научных работников и специалистов-практиков.
 
Текст видання російською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101123
 
 
13. РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ = Reproductive endocrinology : наук.-практ. мед. журн. / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової НАМН України", ТОВ "Трилист" ; голов. ред. Т. Ф. Татарчук. - Київ : Трилист, 2011 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2011.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2014 р., № 6 (20) див.: Репродуктивная эндокринология
Голов. ред. : Татарчук Т.Ред. : Авраменко Т. В.Ред. : Бенюк В. О.Ред. : Березенко В. С.Ред. : Бойчук А. В.Ред. : Булавенко О. В.Ред. : Венцківська І. Б.Ред. : Вовк І. Б.Ред. : Галич С. Р.Ред. : Гладчук І. З.Ред. : Гнатко О. П.Ред. : Граціоттін А.Ред. : Грищенко О. В.Ред. : Де Вільєрс Т.Ред. : Дубоссарська З. М.Ред. : Задорожна Т. Д.Ред. : Зелінський О. О.Ред. : Жабченко І. А.Ред. : Жук С. І.Ред. : Корнацька А. Г.Ред. : Кшисек Й.Ред. : Маркін Л. Б.Ред. : Медведь В. І.Ред. : Пирогова В. І.Ред. : Поворознюк В. В.Ред. : Подзолкова Н. М.Ред. : Подольський В. В.Ред. : Потапов В. А.Ред. : Резніченко Г. І.Ред. : Роговська С. І.Ред. : Рожковська Н. М.Ред. : Скрипченко Н. Я.Ред. : Стівенсон Дж.Ред. : Юзько О. М. - ISSN 2309-4117
 
Журнал «Репродуктивна ендокринологія» - це сучасний погляд не тільки на акушерсько-гінекологічні проблеми в розрізі ендокринологічної патології, але і на проблеми планування сім'ї, перспективи розвитку плода, проблеми андрологического і урологічного профілю та ін. Безсумнівним пріоритетом для видання є упор на клінічну доказову базу, алгоритми діагностики, лікування і профілактики, надання максимальної кількості корисної науково-практичного матеріалу.
До уваги читачів пропонуються насущні теми і думки провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців за цільовими питань видання. Авторитетна редакція і редакційна колегія журналу «Репродуктивна ендокринологія» допускає до друку тільки актуальні матеріали, виходячи з позицій доказової медицини. На сторінках журналу регулярно друкуються перекладні матеріали зарубіжних авторів та огляди на основі сучасних публікацій у провідних міжнародних періодичних виданнях, виклад останніх найбільш важливих клінічних рекомендацій і консенсусів міжнародного значення, проблемні оглядові статті на основі зарубіжних матеріалів, коментарі вітчизняних фахівців.
 
Текст видання українською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101004
 
 
14. УКРАЇНСЬКИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ ТА ОНКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ = Ukrainian journal of radiology and oncology : щокв. наук.-практ. вид. / Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України" ; голов. ред. М. В. Красносельський. - Харків : Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва, 1993 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1993.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2020 р., Т. 28, № 2 див.: Український радіологічний журнал = Ukrainian journal of radiology. - ISSN 1027-3204
Ред. : Пилипенко М. І.Голов. ред. : Красносельський М. В.Ред. : Абдуллаєв Р. Я.Ред. : Бойко В. В.Ред. : Васильєв Л. Я.Ред. : Вінник Ю. О.Ред. : Вороньжев І. О.Ред. : Завгородній І. В.Ред. : Іванкова В. С.Ред. : Кулікова Ф. Й.Ред. : Кулініч Г. В.Ред. : Мазник Н. О.Ред. : Щербіна О. В.Ред. : Мітряєва Н. А.Ред. : Рижик В. М.Ред. : Свинаренко А. В.Ред. : Сімонова-Пушкар Л. І.Ред. : Солодянниикова О. І.Ред. : Стадник Л. Л.Ред. : Старенький В. П.Ред. : Сухіна О. М.Ред. : Ткаченко М. М.Ред. : Усов В. Ю.Ред. : Хворостенко М. І.Ред. : Шармазанова О. П. - ISSN 2708-7166. - ISSN 2708-7174
 
Щоквартальне науково-практичне видання «Український радіологічний та онкологічний журнал» засновано Державною установою «Інститут медичної радіології та онкології імені C. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» у 1993 р. Тематика публікацій журналу: радіологія; онкологія; променева діагностика, променева терапія; хіміотерапія пухлинних захворювань; онкофармакологія; ядерна медицина; онкохірургія; онкогінекологія; інтенсивна терапія гострих станів, анестезіологічне забезпечення та реабілітація онкологічних хворих; інтервенційна радіологія та малоінвазивна інтервенційна онкологія; паліативна допомога та психологічна підтримки онкохворих; дитяча онкологія; променева патологія; клінічна радіобіологія; експериментальна онкологія та експериментальна радіобіологія (дослідження на ссавцях, нормальних і пухлинних клітинах); медична радіаційна фізика; радіаційна гігієна і радіаційна безпека медичного персоналу і пацієнтів, дозиметрія медичного опромінення; інші розділи радіології та онкології
 
Текст видання українською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж14579
 
 
15. EXPERIMENTAL ONCOLOGY : an intern. sci. j. / Nat. Acad. of sciences of Ukraine, R. E. Kavetsky Inst. of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed. board: V. F. Chekhun (ed.-in-chief) [et al.]. - Kyiv, 1979 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1979.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2003 р., Vol.25, №4 див.: Экспериментальная онкология
Голов. ред. : Chekhun V. F.Голов. ред. : Чехун В. Ф. - ISSN 1812-9269. - ISSN 2312-8852
 
Міжнародний науковий журнал Experimental Oncology заснований у 1979 р. Національною академією наук України, Інститутом експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. Проблематика видання: aундаментальні аспекти онкології в області молекулярної біології клітини, біохімії, біофізики, генетики, вірусології, епідеміології та імунології; механізми дії канцерогенів і протиракових препаратів, профілактика раку, епідеміологія та екологія, аналіз ефективності нових методів діагностики та лікування.  
 
Текст видання англійською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж14160
 
 
16. ЗАПОРОЖСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ = Zaporozhye medical journal : науч.- практ. журн. / Запорож. гос. мед. ун-т ; редкол.: Ю. М. Колесник (гл. ред.) [та ін.]. - Запорожье : Ледум, 1999 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1999.
Голов. ред. : Колесник Ю. М.Ред. : Визир В. А.Ред. : Сыволап В. В.Ред. : Абрамов А. В.Ред. : Мазур И. А.Ред. : Недельская С. Н.Ред. : Никоненко А. С.Ред. : Панасенко А. И.Ред. : Климнко В. Н.Ред. : Коваленко С. И.Ред. : Туманский В. А. - ISSN 2306-4145. - ISSN 2310-1210
 
Науково-практичний журнал "Запорожский медицинский журнал" видається  Запорізьким державним медичним університетом з 1999 р. У виданні публікуються статті про оригінальні дослідження; аналітичні огляди з сучасних проблем медицини і фармації (крім синтезу); лекції; сучасні концепціїі технології діагностики та лікування; науково-суспільна інформація з конгресів, з’їздів, симпозіумів та конференцій; обмін науково-практичним досвідом; короткі повідомлення, замітки з практики, рецензії, звіти, історичні довідки.
 
Текст видання українською, російською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж16789
 
 
17. ПАТОЛОГІЯ = Pathologia : наук.-практ. мед. журн. / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В. О. Туманський (голов. ред.) [та ін.]. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2004 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2004.
Голов. ред. : Туманський В. О.Ред. : Абрамов А. В.Ред. : Тертишний С. І.Ред. : Анічков Н. М.Ред. : Воротинцев С. І.Ред. : Ганчева О. В.Ред. : Гичка С. Г.Ред. : Гоженко А. І.Ред. : Григор'єва О. А.Ред. : Давиденко І. С.Ред. : Дядик О. О.Ред. : Єлень М.Ред. : Завгородній С. М.Ред. : Захаровскі К. Д.Ред. : Зербіно Д. Д.Ред. : Кактурський Л. В.Ред. : Камишний О. М.Ред. : Киселев С. М.Ред. : Клименко А. В.Ред. : Колесник М. Ю.Ред. : Контоґеорґос Д.Ред. : Леженко Г. О.Ред. : Михайловська Н. С.Ред. : Недзьведь М. К.Ред. : Петров С. В.Ред. : Поспішіль Ю. О.Ред. : Резніков О. Г.Ред. : Рекалов Д. Г.Ред. : Решетнікова О. С.Ред. : Романенко А. М.Ред. : Романюк А. М.Ред. : Скібо Г. Г.Ред. : Сорокіна І. В.Ред. : Шаврін В. О.Ред. : Шпонька І. С. - ISSN 2306-8027. - ISSN 2310-1237
 
Науково-практичний журнал, що видається Запорізьким державним медичним університетом з 2004 року. Журнал "Патологія" публікує статті, оригінальні дослідження огляди з актуальних медичних проблем та короткі інформаційні повідомлення про новітні досягнення в галузі. Специфіка предмету публікації: патологія, діагностика, цитологія, медичні науки. Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.
 
Текст видання українською, російською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж24977
 
 
18. AGRICULTURAL SCIENCE AND PRACTICE : acad. j. / The Nat. Acad. of agrarian sciences of Ukraine ; ed.-in-chief Ya. M. Gadzalo. - Kyiv : [s. n.], 2014 . - Виходить три рази на рік.- Отримується з 2014.
Голов. ред. : Petrychenko V. F.Голов. ред. : Gadzalo Ya. M.Голов. ред. : Гадзало Я. М. - ISSN 2312-3370. - ISSN 2312-3389
 
Науковий журнал «Agricultural science and practice» видається Національною академією аграрних наук України з 2014 року. Часопис публікує результати фундаментальних та прикладних досліджень з питань ґрунтознавства, землеробства, рослинництва, тваринництва, кормовиробництва, генетики, селекції та біотехнології, механізації, агроекології, радіології, меліорації, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, економіки, інноваційної діяльності. На сторінках журналу провідні науковці висвітлюють актуальні проблеми сільського господарства.
 
Текст видання англійською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж43971
 
 
19. ХАРЧОВА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ = Пищевая наука и технология = Food science and technology : щокв. наук.-вироб. журн. Одес. нац. акад. харч. технологій / Одес. нац. акад. харч. технологій ; голов. ред. Б. В. Єгоров. - Одеса : ОНАХТ, 2007 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2008.
Голов. ред. : Єгоров Б. В.Ред. : Поварова Н. М.Ред. : Ткаченко Н. А.Ред. : Капустян А. І.Ред. : Турецький В. О.Ред. : Акуліч А. В.Ред. : Алексієва І.Ред. : Безусов А. Т.Ред. : Бурдо О. Г.Ред. : Віннікова Л. Г.Ред. : Верхівкер Я. Г.Ред. : Драгоєв С. Г.Ред. : Д'яконова А. К.Ред. : Еланідзе Л. Д.Ред. : Іоргачова К. Г.Ред. : Капрельянц Л. В.Ред. : Коваленко О. О.Ред. : Крусір Г. В.Ред. : ЧесоніенеРед. : Лілішенцева Г. М.Ред. : Маріонов М.Ред. : Мардар М. Р.Ред. : КурекРед. : Некрасов П. А.Ред. : Нікіпєлова О. М.Ред. : ДюрагінРед. : Осипова Л. А.Ред. : ЛаллємандРед. : Пилипенко Л. М.Ред. : Сарібєкова Д. Г.Ред. : Сурай П.Ред. : Тележенко Л. М.Ред. : Ткаченко О. Б.Ред. : Хосіташвілі М. Л.Ред. : Хотіварі А. В.Ред. : Черно Н. К.Ред. : Чигиринець О. Е. - ISSN 2073-8684. - ISSN 2409-7004
 
Науково-виробничий журнал «Харчова наука і технологія» видається з 2007 року Одеською національною академією харчових технологій.
Видання «Харчова наука і технологія» відкриває можливість об’єднання різних категорій читачів з науковими працівниками, викладачами, студентами та спеціалістами у галузі нутриціології, біотехнології, виробництва, зберігання, використання харчових продуктів, контролю безпечності і т.д. Основні наукові напрямками видання: нутріціологія, дієтологія, проблеми харчування; біопроцеси, біотехнологія харчових продуктів, БАР; хімія харчових продуктів і матеріалів; нові види сировини; технологія і безпека продуктів харчування; екологія і охорона навколишнього середовища в аспекті харчових виробництв, парфумерно-косметичні продукти: інгредієнти, рецептури, інновації та технології.
 
Текст видання українською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100157
 
 
20. UKRAINIAN FOOD JOURNAL : [intern. sci. j.] / Nat. Univ. of food technologies ; ed. board: V. Mank (ed.-in-chief) [et al.]. - Kyiv : NUFT, 2012 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2012.
Голов. ред. : Ivanov S.Голов. ред. : Іванов С. В.Голов. ред. : Mank V.Голов. ред. : Манк В. В. - ISSN 2304-974X
 
Ukrainian Food Journal публікує оригінальні наукові (дослідницькі) статті, короткі повідомлення, оглядові статті, новини та огляди літератури з усіх аспектів харчової науки, техніки, інженерії, харчування, хімії, економіки та управління. Тематика публікацій: харчова інженерія; харчова хімія; мікробіологія, біотехнологія; властивості харчових продуктів; якість та безпека харчових продуктів; процеси та обладнання харчових виробництв; економіка підприємств харчової; переробної та біотехнологічної промисловості; автоматизація процесів; упаковка; нанотехнології.
 
Текст видання англійською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж43715
 
 
21. AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS : intern. sci. e-j. / Acad. of econ. Sciences of Ukraine [etc.] ; ed. board: A. Kucher (ed.-in-chief) [et al.]. - Харків : [s. n.], 2015 . - Періодичність: 4-6 разів на рік.- Отримується з 2015.
Голов. ред. : Kucher A.Голов. ред. : Кучер А. - ISSN 2414-584Х
 
«Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal» – міжнародний науковий рецензований фаховий економічний журнал з відкритим доступом. Місія журналу – публікація результатів рецензованих наукових економічних досліджень у галузі аграрної та ресурсної економіки й суміжних сферах країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються. Рукописи, що присвячені питанням розвитку аграрного сектора економіки, сільських територій, економіки природних, зокрема земельних ресурсів і навколишнього середовища, людських ресурсів у країнах Східної Європи особливо вітаються. Журнал є форумом для обговорення питань, що становлять інтерес для тих, хто виконує економічні дослідження, а також тих, хто пов’язаний з економічною політикою та освітою.
 
Текст видання українською, англійською та польською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж44062
 
 
За довідками звертатись до чергового бібліотекаря Залу періодики за тел. 524-44-19
 
Виставку підготували: головний бібліотекар Крутова Р.В.,  провідний бібліотекар Стаховська А.А.

Контактна інформація

Корпус по просп. Голосіївський, 3,
к. 311, 313
Понеділок – Субота 9:15 – 17:30.
Неділя – вихідний.
Кожен останній робочий день місяця – санітарний
+38 (044) 524-44-19