Багатотиражні газети України років як феномен радянської преси (1917–1941 рр.)

Дисертація присвячена комплексному дослідженню багатотиражних газет, що виходили на території сучасної України впродовж 1917–1941 рр. Розкрито широке коло питань, пов’язаних із процесами становлення, розвитку і функціонування багатотиражних газет України 1917–1941 рр. Визначено, що багатотиражна преса цього періоду є специфічним самостійним явищем історії преси, окремим видом газетної періодики, яка слугувала формуванню радянських ідеологічних засад в усіх галузях економічної, політичної та культурної діяльності держави, організовувала трудові колективи на виконання поставлених владою завдань. Багатотиражна преса об’єднувала у собі всі різновиди газет, котрі видавалися заводськими, фабричними, шахтними, транспортними установами та підприємствами, об’єднаннями, політвідділами МТС, а також редакціями колгоспів, радгоспів, навчальних та культурних закладів, профспілкових та громадських організацій. Проаналізовано специфіку етапів становлення багатотиражної преси, розкрито загальне та специфічне у розвитку її різних видів, встановлено особливості функціонування багатотиражних газет на тлі суспільно-політичної ситуації, яка склалася у період 1917 – початку 1940-х років, що дало змогу сформувати і сформулювати нові підходи щодо осмислення характеру впливу історичних, суспільно-політичних факторів на стан розвитку багатотиражної преси України 1917–1941 рр. У дисертації здійснено комплексну науково-бібліографічну реконструкцію масиву багатотиражних газет України 1917–1941 рр., що допомогло заповнити лакуни ретроспективної частини національної бібліографії України; доведено значення багатотиражних газет 1917–1941 рр. як джерельної бази подальших пресознавчих досліджень. 

Здобувач: 
Вакульчук Ольга Анатоліївна
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук
Дата захисту: 
3-11-2022
Автореферат: