Електронні ресурси бібліотек як складова інформаційної основи сучасного національного розвитку

Поділитися: 
Дата події: 
5-10-2022

5-6 жовтня 2022 року в рамках роботи Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» відбулось онлайн засідання секції 3 «Електронні ресурси бібліотек як складова інформаційної основи сучасного національного розвитку» (науковий керівник – завідувач відділу політологічного аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення НБУВ, доктор політичних наук, доцент М. Б. Закіров; учені секретарі: старший науковий співробітник СІАЗ НБУВ, доктор наук із соціальних комунікацій С. В. Горова; керівник Національної юридичної бібліотеки НБУВ, доктор наук із соціальних комунікацій Ю. М. Половинчак; науковий співробітник аналітично-прогностичного відділу НЮБ НБУВ, кандидат наук із соціальних комунікацій О. О. Пестрецова; модератор – науковий співробітник аналітично-прогностичного відділу НЮБ НБУВ, кандидат наук із соціальних комунікацій О. О. Пестрецова).

На розгляд було подано роботи 32 учасників секції, серед яких провідні фахівці Служби інформаційно-аналітичного забезпечення, Національної юридичної бібліотеки, Інституту архівознавства і аспіранти Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. У роботах учасників секції розглянуто широкий спектр питань щодо комплексного використання потенціалу сучасного інформаційного простору в контексті розвитку електронних ресурсів бібліотек як важливої складової основи сучасного національного розвитку.

У рамках роботи секції учасники ознайомились із доповідями і підготовленими презентаціями.

Роботу секції відкрив заступник генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, керівник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення НБУВ, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В. М. Горовий, який зосередив увагу на проблемі визначення місця і ролі бібліотек у стратегічних комунікаціях. Доповідач акцентував увагу на тому, що становлення глобального інформаційного простору вимагає наукового осмислення нових реалій бібліотечної діяльності, визначення подальшого вектора розвитку і внесення відповідних змін у підходах до організації роботи, матеріально-технічного і кадрового забезпечення сучасних бібліотек.

Керівник Національної юридичної бібліотеки НБУВ, доктор наук із соціальних комунікацій Ю. М. Половинчак і молодший науковий співробітник відділу обслуговування інформаційними ресурсами Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського А. В. Берегельський зосередили увагу на аналізі теоретичної бази реалізації проєктів із формування електронних ресурсів бібліотек. Доповідачі підкреслили важливість популяризації пам’яток права у фондах і колекціях бібліотек, що визначається їхнім світоглядним впливом, науковим, освітнім, просвітницьким потенціалом. Оцифрування таких документів та включення їх до цифрових колекцій характеризує діяльність провідних світових бібліотек, розширює користувацький доступ до пам’яток права, формує розуміння тяглості історичного розвитку, спадковості правової культури, включеності національного надбання у світовий контекст.

Науковий керівник секції, завідувач відділу політологічного аналізу СІАЗ НБУВ М. Б. Закіров зазначив, що становлення інформаційного суспільства суттєво актуалізувало явище «інформаційної безпеки особистості». Інформація стає основою ефективного розвитку. Разом з тим пропорційно зростають і деструктивні можливості використання інформації. Доповідач підкреслив, що одним з головних чинників інформаційної безпеки особистості є критичне мислення та усвідомлена громадянська позиція, здатність користувачів соціальних мереж до самостійної оцінки отриманої інформації. Не менш важливим шляхом покращення інформаційної безпеки особистості виступає підвищення загального рівня правової культури громадян у сфері Інтернет-комунікації, відповідального ставлення до персональних даних і системи їх захисту.

Значний інтерес учасників викликали доповіді завідувачки відділу синтезу соціокультурних мережевих ресурсів НЮБ НБУВ, кандидатки наук із соціальних комунікацій Т. П. Дубас, завідувачки відділу обслуговування інформаційними ресурсами Національної юридичної бібліотеки НБУВ, кандидатки історичних наук, доцентки С. Г. Закірової, наукової співробітниці аналітично-прогностичного відділу Національної юридичної бібліотеки НБУВ, кандидатки наук із соціальних комунікацій О. О. Пестрецової, молодшої наукової співробітниці аналітично-прогностичного відділу НЮБ НБУВ Л. П. Чернявської та інших доповідачів. Презентації виступів учасників секції були представлені у Facebook. Проведення конференції в онлайн режимі, що викликано об’єктивними обставинами, не вплинуло на традиційно високу якість роботи секції.

М.Б. Закіров,

науковий керівник секції, завідувач відділу

політологічного аналізу СІАЗ НБУВ