Педіатрія на варті здоров'я дитини, сім'ї і суспільства. Журнали з підсобного фонду залу періодичних видань

20 листопада в Україні відзначають Міжнародний День педіатра та Всесвітній день дитини. Саме в цей день у 1959 році резолюцією Генеральної Асамблеї ООН було прийнято Декларацію прав дитини, а в 1989 році – Конвенцію прав дитини, що нині є основним міжнародним документом із захисту прав дітей.
Особливу роль у підтримці дитячого здоров’я відіграють лікарі-педіатри. Фахівці цього профілю дбають про здоров’я малюка з першої миті життя. Педіатр консультує батьків з приводу того, як виростити малюка максимально здоровим і стежить за здоров’ям дитини аж до її повноліття. 
Педіатрія – від грецького – παιδίον – дитина та грец. ιατρεία – лікування – галузь у медичній науці, головним завданням якої є збереження або повернення здоров’я дитині, щоб дозволити їй у повній мірі реалізувати свій вроджений життєвий потенціал. На сьогодні педіатрія охоплює вчення не лише про хвору, але й про здорову дитину. Сучасна педіатрія має на меті попередити захворювання, чи звести до мінімуму наслідки вже існуючого.
Метою святкування Всесвітнього дня дитини є привернення уваги широкої громадськості, організацій та урядових установ до питань, спрямованих на практичну реалізацію заходів щодо забезпечення здоров'я і благополуччя дітей в усьому світі.
 
1. СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ. УКРАЇНА = Современная педиатрия. Украина = Modern pediatrics. Ukraine: наук.-практ. педіатр. журн. / редкол.: Л. І. Чернишова, А. Валіуліс (голов. ред.) [та ін.]; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Киев: [б. в.], 2003. - Виходить щоквартально. - Отримується з 2003. - ISSN 1992-5913. - ISSN 2663-7553
 
«Сучасна педіатрія. Україна» – науково-практичний медичний рецензований журнал. Видання засновано у 2003 році Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», Бахтіяровою Д.О.; видається ТОВ «Група компаній Мед Експерт».
На своїх сторінках журнал публікує у вигляді оригінальних статей дані наукових досліджень, результати яких можуть бути застосовані в практичній педіатрії, клінічні спостереження, а також спеціальні тематичні статті щодо проблем педіатрії; матеріали семінарів, конференцій, симпозіумів, конгресів, коментарі експертів, оглядові статті, що містять інноваційні ідеї та напрямки у клінічній і академічній педіатрії, пов’язані зі всіма аспектами здоров’я дітей. Журнал також публікує матеріали суміжних із педіатрією галузей, таких як харчування, дитяча хірургія, організація охорони здоров’я, фундаментальні науки, психологія, психіатрія, освіта, соціологія та догляд за хворими. Вся практична діяльність журналу та видавничий процес спрямований на підвищення якості медичної допомоги та покращення здоров’я дитячого населення України.
Журнал включений у Перелік наукових спеціалізованих видань (категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук. Видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту. Всі статті також доступні в електронній формі на веб-сайті журналу, веб-сайтах Національної бібліотеки України, Українському індексі наукових посилань та доступні після публікації.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж24603
 
2. ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ = Child's health = Zdorov'e rebenka: спеціаліз. реценз. наук.-практ. журн. / Дніпров. держ. мед. ун-т, Донец. нац. мед. ун-т; редкол.: О. Є. Абатуров (голов. ред.) [та ін.]. - Київ: Заславский О. Ю. [вид.], 2006. - Назва обкл. до 2019, № 8: Здоровье ребёнка. - Виходить 8 разів на рік. - Отримується з 2006. - ISSN 2224-0551. - ISSN 2307-1168
 
Журнал «Здоров’я дитини» – це професійне науково-практичне фахове рецензоване видання для педіатрів, сімейних лікарів, лікарів інших спеціальностей, що висвітлює широке коло питань сучасної педіатрії. Видання засноване у 2006 році Дніпровським державним медичним університетом, Донецьким національним медичним Університетом, Заславським О.Ю.; видається Заславським О.Ю. Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусії для практикуючих лікарів і дослідників, діяльність яких пов'язана з питаннями педіатрії. Статті відображають передовий досвід і результати наукових досліджень, що стосуються дитячих хвороб та їх лікування.
Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «А»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж25721
 
3. ДИТЯЧИЙ ЛІКАР: вид. для лікаря-практика / редкол.: Анна Хиць (шеф-ред.) [та ін.]; засновник І. Іванченко. - Київ: "Здоров'я України. Мед. вид.", видавн. дім, 2009. - Текст статей укр., рос. м. - Виходить щоквартально. - Отримується з 2009. - ISSN 2311-9136. - ISSN 2522-4123
 
Журнал «Дитячий лікар» – науково-практичне видання для педіатрів, дитячих спеціалістів вузького профілю, сімейних лікарів та інших медичних працівників, які цікавляться питаннями педіатрії. Видання засноване у 2009 році Іванченком І. Д.; видається ТОВ «Медичний журнал. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія». Журнал висвітлює актуальні питання діагностики, лікування та профілактики захворювань у дітей і підлітків. Публікує матеріали, цікаві для лікаря-практика і корисні в його практичній діяльності: огляди, лекції, рекомендації, клінічні випадки, тощо.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100314
 
4. ПЕДИАТРИЯ. ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА = Pediatrics. Eastern Europe: междунар. науч.-практ. журн. / УП "Проф. изд." (Минск; Киев), Нац. мед. акад. последиплом. образования имени П. Л. Щупика; гл. ред. Г. В. Бекетова. - Киев: Профессиональные издания, 2013. - Виходить щоквартально. - Отримується з 2013. - ISSN 2307-4345. - ISSN 2414-2204
 
Міжнародний науково-практичний журнал «Педиатрия. Восточная Европа» присвячений обговоренню та вирішенню актуальних практичних і наукових проблем охорони здоров’я дитини. Спрямований на педіатрів, неонатологів, дитячих хірургів, лікарів загальної практики та сімейної медицини, наукових працівників та організаторів охорони здоров’я, які працюють в педіатричних службах України та інших країнах Східної Європи. Видання засноване в 2013 році; видається ТОВ «Професійні видання. Україна».
Мета журналу – сприяти професійному спілкуванню фахівців різних країн, наукових шкіл, формуванню нових перспективних досліджень, освіті та становленню науковців та спеціалістів-практиків. До завдань видання входить публікація нових наукових та клінічних даних, результатів передових досліджень, досягнень вітчизняної та міжнародної медицини, анонсів заходів, а також різнобічної інформації, яка буде корисна лікарям для клінічної роботи. Головним орієнтиром є інтерес лікарів. Спільна робота з провідними вітчизняними та зарубіжними експертами дозволяє визначити актуальні теми для широкого висвітлення та забезпечити високий практичний рівень журналу.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101128
 
5. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ: наук.-практ. журн. / Тернопіль. нац. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського МОЗ України; редкол.: А. В. Бойчук (голов. ред.) [та ін.]. - Тернопіль: ТНМУ, Укрмедкнига, 2008. - Отримується з 2008. - ISSN 2411-4944
 
«Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології» – науково-практичний журнал заснований у 2008 році, присвячений актуальним проблемам сучасної медичної науки в галузі акушерства, гінекології та педіатрії. Оригінальні наукові роботи проходять рецензування провідних міжнародних фахових науковців.
Мета журналу - сприяти оприлюдненню нових і найбільш перспективних досліджень в акушерстві та гінекології, формуванню й становленню статусу науковців і молодих фахівців-практиків, впровадження в широкий доступ новітніх результатів клінічних досліджень знаних науковців. Особливу роль в цьому відношенні відіграють оригінальні статті, статті розділу «На допомогу практичному лікарю», «Клінічні лекції» та огляди сучасної літератури, які висвітлюють сучасні наукові досягнення в області акушерства та гінекології, фізіології і патології плода та новонародженого, проблеми діагностики та лікування ускладнень вагітності, пологів і гінекологічних захворювань, питання наукової організації акушерсько-гінекологічної допомоги. Журнал також публікує дані про обмін практичним досвідом та впровадженні наукових досягнень в медичну практику.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100037
 
6. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ = Украинский журнал перинатология и педиатрия = Ukrainian journal of perinatology and pediatrics: наук.-практ. журн. / редкол.: Ю. В. Давидова, Ю. Г. Антипкін (голов. ред) [та ін.]; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології" АМН України. - Київ: Медексперт, 1999. - Назва на корінці: Перинатология и педиатрия. - Виходить щоквартально. - Отримується з 1999. - ISSN 2706-8757
 
 «Український журнал Перинатологія і педіатрія» – науково-практичний медичний рецензований журнал. Видається з 1999 року ТОВ «Група компаній Мед Експерт». Видання є офіційним друкованим органом Державної установи «Інститут педіатрії акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової Національної академії медичних наук України».
Журнал публікує результати сучасних досліджень і наукових досягнень у галузях перинатології, акушерства, неонатології та педіатрії у вигляді оригінальних наукових статей, клінічних спостережень, тематичних оглядів, коротких повідомлень, матеріалів науково-практичних конференцій і конгресів. Це єдине в Україні видання, яке публікує результати сучасних досліджень з проблем акушерства та розвитку дитини від зачаття до повноліття, охоплюючи всі ланки ланцюга «Мати – Плід – Дитина». Адже тільки мультидисциплінарний підхід і поєднання зусиль перинатологів, неонатологів і педіатрів зможуть забезпечити найбільш ефективну медичну допомогу матерям та їхнім дітям.
Видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту. Друковані примірники журналу наявні у провідних наукових медичних бібліотеках України. Всі статті також доступні в електронній формі на веб-сайті журналу, веб-сайтах Національної бібліотеки України, Українському індексі наукових посилань та доступні після публікації.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж16694
 
7. НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА = Neonatology, surgery and perinatal medicine = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина: щокв. мед. наук.-практ. журн. / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т", ВГО "Асоц. неонатологів України"; голов. ред.: Т. К. Знаменська, Т. М. Бойчук. - Чернівці: БДМУ, 2011. - Виходить щоквартально. - Отримується з 2011. - ISSN 2413-4260
 
«Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» – медичний науково-практичний журнал, заснований у вересні 2011 року Буковинським державним медичним університетом МОЗ України, Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація неонатологів України».
Мета журналу – висвітлення сучасних аспектів розвитку і організаційних принципів перинатальної медицини в Україні та країнах зарубіжжя, обговорення актуальних проблем і передових технологій в неонатології та неонатальній хірургії, педіатрії, акушерстві та гінекології, медичній генетиці та інших дисциплінах; формування наукового і клінічного світогляду лікарів і медичних сестер в режимі міждисциплінарної інтеграції; допомога практичній охороні здоров'я у впровадженні принципів доказової медицини, актуалізації принципів етики і деонтології для підвищення якості медичної допомоги жінкам репродуктивного віку, матерям і новонародженим, дітям всіх вікових категорій. У журналі передбачено обговорення сучасної світової практики перинатальної медицини. На сторінках журналу публікуються результати наукових досліджень, огляди літератури, клінічні рекомендації, випадки з практики, анонси та матеріали семінарів та конференцій, актуальними для обговорення є напрямки додипломної та  післядипломної освіти лікарів та медичних сестер.  
Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Журнал випускається в друкованій формі і має ідентичну за змістом повнотекстову електронну версію, яка розміщується в мережі Інтернет після виходу друкованого варіанту.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100724
 
8. КЛІНІЧНА ГЕНЕТИКА І ПЕРИНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА = Clinical genetics and perinatal diagnostics: мед. наук.-практ. журн. / Укр. ін-т клініч. генетики ХНМУ, ТОВ "Учб.-наук. і лік.-діагн. центр "ГЕНОМІКА"; редкол.: Ю. Б. Гречаніна (голов. ред.) [та ін.]. - Харків: НТМТ, 2012. - Журн. є наступником журн. "Ультразвукова перинатальна діагностика" (Ж69666). - Назва на дод.тит. аркуші: Клиническая генетика и перинатальная диагностика. - Отримується з 2012. - ISSN 2616-9266
 
«Клінічна генетика і перинатальна діагностика» – медичний науково-практичний рецензований журнал. Видання є наступником журнала «Ультразвукова перинатальна діагностика», який засновано у 1991 р. Журнал «Клінічна генетика і перинатальна діагностика» засновано у липні 2012 р. Українським інститутом клінічної генетики ХНМУ ТОВ «Учбово-науковий і лікувально-діагностичний центр «ГЕНОМИКА». Видання публікує оригінальні, оглядові статті, лекції, матеріали симпозіумів та інші матеріали. Розділи журналу: моногенні хвороби,  хромосомні хвороби, епігенетичні захворювання, мультифакторіальні захворювання,  рідкісні спадкові хвороби, клінічні спостереження.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100937
 
9.  ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ = Pediatric surgery. Ukraine = Хирургия детского возраства: наук.-практ. мед. журн. / редкол.: О. Г. Котенко (голов. ред.) [та ін.]; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика [та ін.]. - Київ: Заславський, 2003. - Виходить щоквартально. - Отримується з 2003. - ISSN 2304-0041
 
«Хірургія дитячого віку» є єдиним рецензованим та з відкритим доступом журналом з дитячої хірургії в Україні, який сприяє просуванню сучасних досліджень і виконує функцію практичного та теоретичного керівництва для дитячих хірургів. Журнал видається з 2003 року разом з НМАПО імені П.Л. Шупика, Всеукраїнською асоціацією дитячих хірургів та ТОВ «Група компаній «Мед Експерт».
Журнал публікує оригінальні дослідження, клінічні спостереження, а також спеціальні статті щодо проблем у дитячій хірургії, матеріали семінарів, конференцій, симпозіумів, конгресів, коментарі експертів, оглядові статті, що містять інноваційні ідеї та напрямки в клінічній і академічній хірургії дитячого віку: хірургія (діти віком 0–18) за спеціалізаціями кардіологія, нейрохірургія, торакальна та абдомінальна хірургія, стоматологія, урологія, гінекологія, нефрологія, пульмонологія тощо. Зміст журналу також включає матеріали суміжних галузей, таких як ортопедія, анестезіологія, післяопераційний догляд і реабілітація, педагогіка тощо. Вся практична діяльність журналу та видавничий процес спрямовані на покращання якості медичної допомоги та здоров’я дитячої популяції України.
Друковані копії журналу представлені у всіх провідних наукових закладах та медичних бібліотеках України. Всі статті також є доступними для вільного доступу у форматі PDF на сайті журналу і на сторінках Національної бібліотеки ім. В.В. Вернадського.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж24339
 
10. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДИТЯЧОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ = Ukrainian journal of pediatric endocrinology: ренценз. наук.-практ. спеціаліз. вид. / ДУ "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України" [та ін.]; редкол.: Н. Б. Зелінська (голов. ред.) [та ін.]. - Київ: ВІТ-А-ПОЛ, 2010. - Виходить щоквартально. - Отримується з 2012. - ISSN 2523-4277
 
«Український журнал дитячої ендокринології» – спеціалізоване медичне науково-практичне рецензоване видання для ендокринологів, педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів, розглядає проблеми теоретичної і клінічної дитячої ендокринології.  Журнал заснований у 2010 році ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація дитячих ендокринологів України», Приватним підприємством «ІНПОЛ ЛТМ». Офіційний вісник Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України та Асоціації дитячих ендокринологів України.
В журналі публікуються наукові, науково-практичні, оглядові матеріали, присвячені ендокринним захворюванням у дітей і підлітків, зокрема цукровому діабету і його ускладненням, хворобам щитоподібної залози, надниркових залоз, гіпоталамо-гіпофізарної системи, порушенням росту і статевого дозрівання, статевого диференціювання, вродженій і генетичній патології, що супроводжується ендокринними розладами, поєднаній ендокринній патології, ендокринним захворюванням дітей та підлітків в умовах воєнної агресії РФ проти України. До важливих напрямів наукових досліджень, представлених у виданні, належать також удосконалення технологій лікування й реабілітації дітей та підлітків з цукровим діабетом 1 типу, розробка методів діагностики ранніх форм цукрового діабету, прогнозування перебігу цього захворювання, особливості його самоконтролю пацієнтами.
Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100779
 
11. АЛЕРГІЯ У ДИТИНИ: інформац. часопис / Львів. міський дит. алерголог. центр; ред. Л. Беш. - Львів: [б.в.], 2006. - Виходить двічі на рік. - Отримується з [2006].
 
«Алергія у дитини» – журнал, заснований у 2006 році Комунальною міською дитячою клінічною лікарнею м. Львова, Львівським міським дитячим алергологічним центром. Видається Львівським міським дитячим алергологічним центром за партнерства Асоціації дитячих алергологів України.  Видання публікує статті в рубриках: Акценти, Довідник педіатра, Лекції провідних фахівців, Випадки з практики, Нові можливості лікування в алергології, Медична термінологія, тощо.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж25555
 
12. СІМЕЙНА МЕДИЦИНА. ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ = Family medicine. European practices: всеукр. наук.-практ. журн. / редкол.: Л. В. Хіміон (голов. ред.) [та ін.]; Нац. ун-т охорони здоров'я України ім. П. Л. Шупика [та ін.]. - Київ: [б. в.], 1999. - Виходить щоквартально. - Отримується з 2000. - ISSN 2786-720Х. - ISSN 2786-7218
 
Журнал «Сімейна медицина. Європейські практики» – всеукраїнський науково-практичний медичний журнал із відкритим доступом до статей, який публікує дані наукових досліджень, огляди, клінічні випадки, навчально-методичні матеріали та інші відомості, що стосуються всіх аспектів діяльності первинної медичної допомоги. Часопис був заснований Національним університетом охорони здоров'я України ім. П. Л. Шупика у 1999 році. Входить до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») в галузі медичні науки.
Журнал є провідним науково-практичним виданням, пропагує ідеологію і філософію сімейної медицини, інформує про діяльність громадських організацій сімейних лікарів, об'єднує читачів різних спеціальностей, що цікавляться новітніми досягненнями світової і вітчизняної медичної науки та медичної освіти, доказовою медициною, практичною діяльністю фахівців первинної медичної допомоги в Україні та за кордоном.
Медичний науковий часопис публікує статті за тематикою терапія, ендокринологія, гастроентерологія, ревматологія, кардіологія, алергологія, психоневролог, дерматологія, пульмонологія, отоларингологія, інфекційні хвороби, імунологія та вакцинопрофілактика, фармакологія, охорона здоров'я, фармакологія, невідкладна допомога, а також лекції і освітні матеріали, клінічні випадки та практики сучасної діагностики.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж22874
 
13. ОСОБЛИВА ДИТИНА: НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ = Exceptional child: teaching and upbringing: наук., навч., інформ. журн. / Держ. інформ.-виробн. підприємство вид-во "Пед. преса", Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України; редкол.: В. В. Засенко (голов. ред.) [та ін.]. - Київ: Педагогічна преса, 1996. - Виходить щоквартально. - Отримується з 1997. - ISSN 2312-2781
 
«Особлива дитина: навчання і виховання» – провідне українське наукове, методичне, інформаційне видання у галузях спеціальної педагогіки та психології. Журнал заснований у 1995 році під назвою «Дефектологія», сучасну назву «Особлива дитина: навчання і виховання» журнал отримав у 2014 році. Видання публікує оригінальні авторські статті, присвячені проблемам розвитку дітей з особливими освітніми потребами: результати наукових досліджень та сучасні практичні розробки. Тематика статей – діагностика, навчання, виховання, розвиток, психологічний супровід, реабілітація дітей з особливими освітніми потребами: зокрема глухих, зі зниженим слухом, сліпих, слабозорих, з тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, порушеннями інтелекту, опорно-рухового апарату, розладами спектру аутизму тощо.
Основне завдання журналу – бути для авторів та читачів провідником в світовий науковий інформаційний простір. Тому редакція видання дбає про дотримання світових стандартів якості та академічної доброчесності, постійно піклується про індексацію журналу у вітчизняних та міжнародних електронних бібліотеках, каталогах та наукометричних базах. Аудиторія журналу - науковці, викладачі, аспіранти й студенти; спеціалісти ІРЦ, корекційні педагоги, методисти, психологи і соціальні педагоги закладів із спеціальною та інклюзивною формами навчання; батьки дітей з особливими освітніми потребами.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж15708
 
14. ДИТИНА З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ДЕФЕКТОЛОГІЯ. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА: журнал / ТОВ "Вид. група "Основа"; голов. ред. В. Андрєєва. - Харків: Основа, 2014. - Виходить щомісяця. - Отримується з 2018.
 
«Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка» – науково-методичний журнал для корекційних педагогів, психологів, дефектологів, соціальних педагогів, учителів та педагогів – усіх, хто працює з дітьми з особливими потребами у звичайних та спеціальних закладах освіти.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101543
 
15. ЛОГОПЕД: наук.-метод. журн. / ТОВ "Вид. група "Основа"; голов. ред. В. Садкіна. - Харків: Основа, 2010. - Виходить щомісяця. - Отримується з 2011.
 
«Логопед» – науково-методичний журнал, розрахований на широку аудиторію – вчителів-логопедів закладів освіти та охорони здоров’я; педагогів, психологів й адміністрацію ДНЗ, шкіл, шкіл-інтернатів, будинків дитини, дитячих будинків; студентів і викладачів ВНЗ, коледжів.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100544
 
 
Виставку підготували головний бібліотекар Крутова Р.В.,  провідний бібліотекар Стаховська А.А.