Індекси цитування

Мета ресурсу - надання доступу до знань та поширення інформаційних матеріалів у галузі наукометричних показників.
Якщо у вас є запитання або ви хочете запропонувати тему для обговорення, то заповніть реєстраційну форму.


"Бібліометричні дані - це небезпечна зброя (тим більше в руках неекспертів) ..." (слова Вернера Бальмана - директора німецького Математичного інституту Макса Планка).


Web of Science

Web of Science – международно признанная база данных научного цитирования, предоставляется компанией Thomson Reuters. Web of Science предоставляет возможность поиска среди свыше 12 000 журналов и 148 000 материалов конференций в области естественных, общественных, гуманитарных наук и искусства, позволяющий получить наиболее релевантные данные по интересующим вас вопросам.

РИНЦ, SCIENCE INDEX

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - это национальная информационно-аналитическая система, аккумулирующая более 2 миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций из более 3000 российских журналов.

Індекси цитування вчених України

Індекс цитування — найоб’єктивніший з усіх доступних нам на даний час показників успішності професійної діяльності науковця. Незважаючи на це, його не можна вважати абсолютним показником наукового рівня вченого. Використовувати ІЦ потрібно дуже обережно, особливо для порівняння досягнень різних особистостей.

Наукометрія проти інсинуацій

Наукометрія стає популярною і в Україні. Останнім часом у засобах масової інформації методи наукометрії почали використовувати для порівняння ефективності наукової роботи дослідних інститутів, університетів і навіть Національної академії наук України (НАН України) та вищих навчальних закладів (ВНЗ) в цілому. Але перш ніж вдатися до такого порівняння, було б дуже корисно обговорити можливі критерії визначення ефективності наукової роботи цих наукових структур.

ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

РАЗРАБОТАН Российской книжной палатой Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, Российской государственной библиотекой и Российской национальной библиотекой Министерства культуры Российской Федерации, Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации ТК 191 «Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело»
 

Стиль цитування MLA

The Modern Language Association (MLA) establishes values for acknowledging sources used in a research paper. MLA citation style uses a simple two-part parenthetical documentation system for citing sources: Citations in the text of a paper point to the alphabetical Works Cited list that appears at the end of the paper. Together, these references identify and credit the sources used in the paper and allow others to access and retrieve this material.

APA Citation Style

APA citation style refers to the rules and conventions established by the American Psychological Association for documenting sources used in a research paper. APA style requires both in-text citations and a reference list. For every in-text citation there should be a full citation in the reference list and vice versa.

Деякі рекомендації з підготовки журналів для зарубіжної аналітичної бази даних SCOPUS

За підсумками другої Міжнародної науково-практичної конференції “Научное издание международного уровня: проблемы, решения, подготовка и включение в индексы цитирования и реферативные базы данных”, яка проходила 24-26 вересня 2013 року у Москві (РФ) та у зв'язку з новими вимогами ДАК МОН України до фахових періодичних видань наводимо "Деякі рекомендації з підготовки журналів для зарубіжної аналітичної бази даних SCOPUS"

Научное издание международного уровня: проблемы, решения, подготовка и включение в индексы цитирования и реферативные базы данных

24-26 сентября 2013 года в Финуниверситете состоялась 2-я международная конференция "Научное издание международного уровня:проблемы, решения, подготовка и включение в индексы цитирования и реферативные базы данных", на которой обсуждались проблемы подготовки публикаций международного уровня научно-педагогических работников вузов России. Состоялось интересное обсуждение технологий публикационной деятельности в зарубежных изданиях.

Сторінки