Індекси цитування

Мета ресурсу - надання доступу до знань та поширення інформаційних матеріалів у галузі наукометричних показників.
Якщо у вас є запитання або ви хочете запропонувати тему для обговорення, то заповніть реєстраційну форму.


"Бібліометричні дані - це небезпечна зброя (тим більше в руках неекспертів) ..." (слова Вернера Бальмана - директора німецького Математичного інституту Макса Планка).


Индекс Хирша надо исключить из оценки учёных

Сегодня в наукометрии используется три главных показателя: импакт-фактор (ИФ), индекс цитирования статей автора (ИЦ) и индекс Хирша (ИХ). Они играют немалую роль при присуждении грантов и премий. Академик Георгий Георгиев определяет их относительную ценность.

Система оцінки українських фахових видань

До переліку фахових журналів і збірників з природничих і технічних наук, ВАК України зараховує під час розгляду дисертаційних робіт, поданих до захисту, і атестації наукових кадрів, понад шістсот видань. Як буде показано нижче, більшість з них практично невідомі і недоступні для науковців. Але всі вони мають однаковий статус при атестації наукових кадрів, ніяк не пов’язаний з системою оцінки видань, що сформувалась у світі.