Е-НМС

ЕЛЕКТРОННА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СЛУЖБА (е-НМС) — надає консультації, виконує запити за різними напрямами бібліотечно-інформаційної діяльності. Має на меті сприяти професійній освіті та підвищенню кваліфікації фахівців бібліотечно-інформаційної сфери.

Адресована спеціалістам, аспірантам, студентам.

Для отримання консультації необхідно заповнити реєстраційну форму


Якщо Ви маєте бажання взяти участь у професійному обговоренні заповніть реєстраційну форму

Про відміну наступних стандартів

Виданням «Стандарти з інформації, бібліотечної і видавничої справи за станом на 01.09.2017 : бібліографічний покажчик / Державна науково-технічна бібліотека України. – Київ : ДНТБ, 2017. – [11 с.]»
інформує про відміну  наступних стандартів:

ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення – буде скасовано з 01.01 2018 р. Діє ДСТУ ISO 5127-2007;

Отримання наукового статусу для бібліотеки університуту

Які вимоги для бібліотеки університета для отримання статусу наукової?
Всі нині діючі вимоги до діяльності наукових установ прописані у Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (див. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.25).
Статус наукової установи надає Кабінет Міністрів України відповідно до Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 р. № 774.

Таблиці УДК

 

Наукова бібліотека Академії фінансового управління звертається до вас з проханням надати ссилку на таблиці УДК з усіма змінами по теперешній час. Ми звертались до Книжкової палати України, нам була надана ссилка на скорочений варіант таблиць. Прошу роз'яснити, чи можна ними користуватися для повноцінної класифікації наукових статей. Бажано отримати друковане видання, тому що ними зручно користуватись науковцям старшого віку.

Стандарти ISO, чинні з 1.01.2017

Стандарти ISO, чинні з 1.01.2017 р. Як буде здійснюватись їх впрвадження?

Використання положень стандартів, прийнятих 1 вересня 2016 р. :

– ДСТУ ISO 2789:2016 (ISO 2789:2013, IDT)

 «Information and documentation – International library statistics». Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика;

– ДСТУ ISO 16439:2016 (ISO 16439:2014, IDT)

Питання декомунізації

Закон про декомунізацію

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ВИЛУЧЕННЯ З БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ ТВОРІВ, ЩО МІСТЯТЬ КОМУНІСТИЧНУ СИМВОЛІКУ

Професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників

У змінах до наказу Мінкульту про атестацію бібліотекарів написано, що атестація проводиться не частіше, ніж один раз на три роки. Підкажіть, будь ласка, як часто проходити бібліотекарю курсову перепідготовку: 1 раз на три чи 1 раз на 5 років, тобто, скільки років дійсна курсова перепідготовка?

Професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема, наступних нормативно-правових актів: