Міжнародна web-конференція "Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra"

Поділитися: 
Дата події: 
27-03-2014

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній web-конференції

"Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra"

Організатори:

Міністерство науки і освіти України, Харківське зональне методичне об’єднане бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Міжнародна асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек та нових інформаційних технологій.
      
Форма участі:     

дистаційна, передбачає розміщення на сайті презентацій, публікацій наукових статей та тез; перегляд матеріалів; участь в обговоренні на форумі.
      

 
Питання для обговорення:   

 - Цифрові комунікації: світові практики;
- Оцифровування фондів бібліотек;
- Електронні колекції та електронні ресурси;
- Е-бібліотеки періодики в системі наукових комунікацій;
- Репозитарії відкритого доступу;
- Електронні бібліотеки та авторське право;
- Міжвузівська кооперація: міф чи реальність?
- Bench-marking та імідж електронних бібліотек;
- Менеджмент у системі електронних бібліотек
      
Робочі мови:     українська, російська, англійська.
      
Матеріали web-конференції розміщуються в електронному науковому збірнику на сайті НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого

Планується видання друкованого наукового збірника матеріалів конференції

 

Вимоги до оформлення матеріалів (статей, тез, презентацій):

– матеріали надсилаються в електронному вигляді у форматі .doc ; назва файлу повинна відповідати ПІБ автора(ів) (Терещенко К. Л., Іванова М. І.);

– обсяг статей до шести сторінок, тез – до трьох сторінок формату А 4, поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см., шрифт Times New Roman 14, інтервал – 1,5. Нумерувати сторінки не потрібно. Ілюстрації, рисунки, діаграми мають бути розміщені безпосередньо в тексті та дублюватися у форматі TIFF 300 dpi;

– список використаних джерел до тексту статті/тез оформляється за алфавітом, мовою оригіналу, відповідно до діючих стандартів бібліографічного опису;

– послідовність розміщення тексту на сторінці: УДК; ББК; назва статті/тез (великими літерами, жирним шрифтом, кегль 14); ініціали та прізвище автора; повна назва закладу, країна, місто; анотація та ключові слова (українською мовою); текст статті/тез (вступ, основна частина, висновки), список використаних джерел; анотація та ключові слова російською та англійською мовами;

– презентації повинні бути виконані у форматі .ppt;

– статті та тези, що за змістом та оформленням не відповідають зазначеним вимогам прийматися не будуть;

– матеріали надсилати на e-mail jur_libr@mail.ru до 10 березня 2014 р.

 Якщо Ви бажаєте взяти участь у конференції, заповніть, будь ласка, реєстаційну форму.


З усіх питань просимо звертатися до оргкомітету

Адреса оргкомітету: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

e-mail: jur_libr@mail.ru ; cnb@univer.kharkov.ua
тел.: (057) 704-92-13; (057) 707-50-02; 707-51-27

Пасмор Надія Петрівна – директор наукової бібліотеки НЮУ ім. Ярослава Мудрого
Шахова Світлана Анатоліївна – зав. сектора відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення НЮУ ім. Ярослава Мудрого
Зарвирог Ірина Павлівна – бібліограф науково-бібліографічного відділу НЮУ ім. Ярослава Мудрого
Мохонько Валентина Григоріївна – заст. директора ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна
Самохвалова Ольга Юріївна – зав. відділу автоматизації та програмного забезпечення ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна

Додаткові матеріали: