Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій (ЦБЕРТ) є науково-дослідним структурним підрозділом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ).


Призначення та основні напрямки діяльністі Центру спрямовані на комплексне вирішення проблем, пов’язаних із автоматизацією бібліотечних технологій, централізованим формуванням електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів, розвитком і впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій та нових форм електронного обслуговування у бібліотечно-інформаційну діяльність.


Основними завданнями Центру є:

  • Науково-дослідна та науково-організаційна діяльність у галузі комплексної автоматизації бібліотечних процесів. Централізована програмно-технологічна підтримка бібліотечно-інформаційної діяльності НБУВ.
  • Дослідження та впровадження технологій формування та наукового опрацювання електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів. Створення інтегрованого пошукового апарату та інтелектуалізація доступу до електронних ресурсів НБУВ.
  • Дослідження та впровадження інформаційно-комунікаційних та веб- технологій у бібліотечно-інформаційну діяльність. Розробка інформаційної архітектури технологічної комп'ютерної мережі, організація системи зберігання і доступу до електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ.
  • Дослідження та впровадження нових форм електронного обслуговування у бібліотечно-інформаційну діяльність. Удосконалення програмно-технологічних засобів та якості інформаційного забезпечення віддалених користувачів НБУВ.
  • Дослідження та впровадження технологій корпоративного формування електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів на засадах співпраці видавництв, науково-дослідних, бібліотечно-інформаційних та освітніх установ.

До складу Центру входять: