V міжнародна наукова конференція молодих учених «МОЛОДЬ. НАУКА. ІННОВАЦІЇ»

Поділитися: 
Дата події: 
15-05-2014

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Рада молодих учених НБУВ та

Всеукраїнський фестиваль науки

запрошують Вас прийняти участь у

 

V міжнародній науковій конференції молодих учених

«МОЛОДЬ. НАУКА. ІННОВАЦІЇ»

Київ, 15 травня 2014 р.

Підсумки конференції

На пленарному та секційних засіданнях передбачається обговорити проблеми питання у галузі соціальних комунікацій, зокрема з теорії та практики сучасного бібліотекознавства, документознавства та архівознавства:

  1. Інноваційні технології у науково-інформаційному просторі України
  2. Репрезентація учених нового покоління в соціальних мережах
  3. Розвиток бібліотечної освіти та інформаційної грамотності
  4. Роль молодіжних наукових об’єднань у представленні української науки у вітчизняному та міжнародному інформаційному просторі

 

Приймаються усні та стендові доповіді. Для виголошення усних доповідей учасникам буде надане необхідне презентаційне обладнання.

Подані тексти доповідей будуть рецензуватися оргкомітетом конференції.

Заїзд та реєстрація учасників з інших міст і країн – 15 травня 2014 р.

Початок роботи конференції — 15 травня 2014 р. о 10 год. у конференц-залі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3).

Заявку на участь у конференції, доповіді та повідомлення (з анотацією), з короткими відомостями про авторів (прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь, звання; посада, місце роботи, телефон, E-mail) надсилати до організаційного комітету до 1 травня 2014 р. за адресою:

Україна, 03039, м. Київ-39, просп. 40-річчя Жовтня, 3,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
факс: (380-44) 524-23-14; 525-54-70; E-mail: conferyoung@nbuv.gov.ua

Інформація за адресою: http://www.nbuv.gov.ua/node/560

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Організаційний внесок для учасників відсутній.

Повідомлення про прийняття доповідей та запрошення на конференцію у разі потреби будуть розіслані учасникам електронною поштою до 10 травня 2014 р.

Унесення доповідей у план конференції проводитиметься за рішенням організаційного комітету.

Всі тези доповідей, які відповідають вимогам, будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Для публікації у збірнику тези повинні відповідати наступним вимогам: ліворуч без відступу подати індекс УДК. Праворуч – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює або навчається автор. Шрифт Times New Roman, кегль 14. Назва доповіді через один міжрядковий інтервал посередині рядка (великими літерами, без крапки в кінці): шрифт Times New Roman, кегль 14, грубо. Обсяг тексту: 3–4 сторінки.

Оргкомітет конференції