005 Ідентифікатор версії

Поле містить дату і час останньої обробки запису.


ОБОВ'ЯЗКОВЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

100    ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ позиції символів 0-7
Дата первісного складання запису. Дата в полі 100 не змінюється, навіть якщо запис  коректувався  чи змінювалася.

801    ДЖЕРЕЛО ЗАПИСУ підполе $c Дата складання
Підполе включає рік, місяць і число модифікації, транскрипції і / чи складання запису.

Маркер запису (п.с. 5): статус запису.


  • ІНДИКАТОРИ

Відповідно до ISO 2709 це поле не має індикаторів.


  • ПІДПОЛЯ

Відповідно до ISO 2709 це поле не містить підполів.


  • ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

Дані вводяться у форматі стандарту ISO 8601 1988 для дат: YYYYMMDD, де YYYY представляє рік, ММ — місяць, DD — число місяця. Час вводиться у формі HHMMSS.T, де HH означає годину, виходячи з 24-годинного відліку, MM — хвилини, СС — секунди і Т — десяті частки секунди. Для всіх чисел, якщо необхідно, додають початкові нулі.