410 Серії

Деталізація наведена нижче надається додатково до тієї, що знаходиться на початку блоку 4—СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Поле застосовується для створення зв’язку між документом що каталогізується та серією, до якої він належить.


ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

225 Серії
Поле 225 використовується для запису даних щодо серії Області Серії за ISBD як подано на документі. Поле 410 використовується для створення форми точки доступу для серійних записів. Коли форма точки доступу є ідентичною наведеній у полі 225, це визначається першим індикатором поля  225. У всіх випадках установлена форма заносяться до поля 410.

461 НАБІР
Якщо використовуються ієрархічні зв’зки 46 -, висхідний зв’язок до серій може визначатися через поле 461.

462 ПІДНАБІР
Якщо використовуються ієрархічні зв’зки 46 -, висхідний зв’язок до підсерій може визначатися через поле 462.


  • ПРИМІТКИ

Поле 410 містить висхідний зв’язок до серій, якщо каталогізований документ є серіальним виданням. Якщо висхідний зв’язок потребується одночасно для серії та її підсерії, поле 410 може повторюватися для створення посилань на кожну з них, вищий рівень передує нижчому. Як альтернатива, зв’язок може створюватися через поле 461 НАБІР для серій та поле 462 ПІДНАБІР для підсерій, якщо структура запису вимагає пов’язування окремих записів у порядку ієрархії.

Значення індикатору для цього поля показує, чи повинна бути згенерована примітка з цього поля, яка не містить інформацію про існування або генерацію відомостей  про серію (поле 225).


  • ПРИКЛАДИ

EX 1A: Техніка вставлених полів
225 0#$aLetters from China
410 #0$12001#$aLetters from China$1700#1$aStrong,$bAnna Louise,$f1885-1970

EX 1B: Техніка стандартних підполів
225 0#$aLetters from China
410 #0$tLetters from China$aStrong, Anna Louise, 1885-1970
Каталогізований документ належить серії до якої повинна бути створена точка доступу. Відомості про серію на документі та записані у поле 225 відрізняються від форми назви серії як точки доступу. Поле 410 містить цю форму. Жодної примітки не друкується з поля 410.

EX 2A: Техніка вставлених полів
225 2#$aCambridge Greek and Latin classics
410 #0$12001#$aCambridge Greek and Latin classics

EX 2B: Техніка стандартних підполів
225 2#$aCambridge Greek and Latin classics
410 #0$tCambridge Greek and Latin classics

Каталогізований документ належить серії, до якої за правилами каталогізації повинна бути створена точка доступу. Форма запису у полі 225 такаж сама як стала (авторитетна) форма у полі 410.