411 Підсерії

Деталізація наведена нижче надається додатково до тієї, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ

Поле використовується для зв’язку між каталогізованими серіальними виданнями (серіями) та підсеріями, які до них належать.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

410 СЕРІЇ
Поле 411 визначає низхідний зв’язок від серії до підсерій. Якщо каталогізований документ є підсерією та вимагається висхідний зв’язок до серії, використовується поле 410.

462 ПІДНАБІР
Якщо використовуються ієрархічні зв’язки 46 -, підсерії можуть пов’язуватися з серіями через поле 462.


  • ПРИМІТКИ

Поле використовується тільки в записах для серіальних видань (серій) для визначення низхідного зв’язку до підсерії, яка є частиною серії, назва якої записана у полі 200.


  • ПРИКЛАДИ

EX 1A: Техніка вставлених полів
411 #1$12001#$aEngineering series$12250#$hA

EX 1B: Техніка стандартних підполів
411 #1$tEngineering series$hA
Каталогізований документ є серіальним виданням Copper information яке має підсерію Engineering series