423 Видано з…

Деталізація наведена нижче надається додатково до тієї, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ

Поле використовується для створення зв’язку між документом, який є об’єктом каталогізації, та іншими документами, які видано разом з першим. Наприклад, декілька різних творів, виданих під однією обкладинкою, збірка без загальної назви.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного наступного твору.


  • ПРИМІТКИ

Коли один документ видається сумісно з іншим, це не означає, що який-небудь з них підпорядковується іншому, як у випадку відносин додатку та його джерела.


  • ПРИКЛАДИ

EX 1A: Техніка вставлених полів
200 1#Transport public
423 #1$1011##$a0249-6143$15300#$aAction transport

EX 1B: Техніка стандартних підполів
200 1#Transport public
423 #1$x0249-6143$tAction transport
Це пов’язане поле знаходиться у запису для  Transport public тому що Transport public та Action transport видані сумісно.

EX 2A: Техніка вставлених полів
200 1#$aFemmes$d= Women$aHombres$d= Men$fPaul Verlaine$g translated by Alastair Elliot
423 #0$12001#$aHombres$15101#$aMen$1700#1$aVerlaine$bPaul
510 1#$aWomen

EX 2B: Техніка стандартних підполів
200 1#$aFemmes$d= Women$aHombres$d= Men$fPaul Verlaine$g translated by Alastair Elliot
423 #0$tHombres$aVerlaine, Paul
510 1#$aWomen
Книжка з двома творами, але без загальної назви має паралельні назви для кожного з творів. Паралельна назва для першої основної назви надається у полі 510.  Інші назви надаються у полі 423 ВИДАНО З .     З поля 423 примітка не генерується, оскільки деталі вже надані в основному полі 200.

EX 3
Див. поле 200, EX 12.
Наступний приклад використання цього поля наводиться у прикладі EX 4 блоку 4 - -БЛОК ЗВ’ЯЗКУ ЗАПИСІВ.