436 Утворене злиттям ..., ..., та ...

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Поле використовується для створення зв’язку між каталогізованим серіальним виданням та двома або більше серіальними виданнями, які передували йому і утворили його своїм злиттям.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного з попередніх серіальних видань, які злились.

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

434 ПОГЛИНУТЕ
Якщо при злитті двох або більше серіальних видань, новоутворене продовжується під назвою одного з попередніх, поле 434 використовується у запису для серіального видання, назва якого не змінилася.

447 ЗЛИТЕ З ... ТА ... ЩОБ УТВОРИТИ ...
Поле 447 використовується у запису одного з попередніх серіальних видань, яке було поглинуте злиттям.


  • ПРИКЛАДИ

EX 1A: Техніка вставлених полів
200 1#$aArchivio e Rassegna italiana di Ottalmologia
436 #1$12001#$aArchivio di Ottalmologia
436 #1$12001#$aRassegna italiana di Ottalmologia

EX 1B: Техніка стандартних підполів
200 1#$aArchivio e Rassegna italiana di Ottalmologia
436 #1$tArchivio di Ottalmologia
436 #1$tRassegna italiana di Ottalmologia

Archivio di Ottalmologia та Rassegna italiana di Ottalmologia злились та утворили Archivio e Rassegna italiana di Ottalmologia.