461 Набір

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Набором є група фізично окремих документів, які визначаються загальною назвою. Він включає серіальні видання, штучно утворені збірки, що є окремою одиницею збереження, та багатотомні монографії.

Поле використовується для визначення ієрархічно пов’язаних документів на рівні набору. Документ, з яким створюється зв’язок, займає рівень набору, а запис, який містить це поле займає рівень піднабору, або окремої фізичної одиниці.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:


  • ПРИМІТКИ

Поле використовується, коли потребується пов’язування окремих записів для даних різних рівнів. Зв’язок створюється для документу на рівні набору.
Зв’язок утворений від окремої фізичної одиниці або піднабору завжди є висхідним.


  • ПРИКЛАДИ

EX 1A Техніка вставлених полів
200 1#$aBuses in the East Midlands...
461 #1$12001#$aFleetbooks$vno.7

EX 1B Техніка стандартних підполів
200 1#$aBuses in the East Midlands...
461 #1$tFleetbooks$vno.7
Монографія Buses of the East Midlands є частиною монографічної серії. В запису монографії є поле, яке пов’язує його з серією, що має назву Fleetbooks як це зазначено в назві документа. Цей документ є номером 7 у серії. Зверніть увагу на використання підполя $v у вставленому полі 200: хоча воно є вставленим для визначення монографічної серії, воно є специфічним для монографії.
Наступний приклад використання цього поля показаний як ПРИКЛАД 1 у 4 - - БЛОЦІ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ(ПОСИЛКОВИХ) ЗАПИСІВ.