462 Піднабір

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Піднабір є групою фізично окремих документів, які визначаються загальною назвою і являють собою розділ набору.

Поле використовується для визначення ієрархічних зв’язків документів на рівні піднабору. Документ, з яким створюється зв’язок знаходиться на рівні піднабору, а запис, який містить це поле, займає рівень окремої фізичної одиниці, піднабору або набору.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:


  • ПРИМІТКИ

Поле використовується коли потребується пов’язування окремих записів для даних різних рівнів. Зв’язок створюється для  документа на рівні піднабору.
Поле 462 взагалі повинно використовуватися у запису для окремої фізичної одиниці або піднабору для створення висхідного зв’язку з піднабором вищого рівня. Єдиним низхідним зв’язком поля  462 може бути зв’язок набору з піднабором. Набір є вищим рівнем ієрархії, тому зв’язок має бути низхідним.


  • ПРИКЛАДИ

EX 1A Техніка вставлених полів
462 #1$100101431811$1011##$a0143-1811$11010#$aeng$1102##$aGB$12001#$aGuide to wordprocessing systems$1210##$aLondon$cComputer Guides$d1979-
EX 1B Техніка стандартних підполів
462 #1$001431811$x0143-1811$tGuide to wordprocessing systems$cLondon$d1979-
Низхідний зв’язок створено від серії до одної з належних їй підсерій. Через те, що запис існує як у базі даних, так і в обміннім файлі, надаються контрольний номер (0143-1811) та факультативні деталі.

EX 2A Техніка вставлених полів
462 #1$1011##$a0267-6079$15301#$aIrish literary studies
530 1#$aIAS AIL-Japan series
EX 2B Техніка стандартних підполів
462 #1$x0267-6079$tIrish literary studies
530 1#$aIAS AIL-Japan series
Висхідний зв’язок створений від підсерії, що стосується англо-ірландської літератури в Японії до серії, що відноситься до англо-ірландської літератури в цілому.