514 Назва перед текстом

Поле містить назву, зазначену на початку першої сторінки тексту, коли вона  відрізняється від основної назви у полі 200$a, до якої бажано створення точки доступу або примітки.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви перед текстом
0 Назва перед текстом не значуща.
Точка доступу не створюється.
1 Назва перед текстом значуща.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • Підполя

Можуть бути використаними будь-які підполя поля 510:

$a Назва перед текстом
Назва, надана на початку першої сторінки тексту без інших  відомостей щодо назви або про відповідальність. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інші відомості щодо назви
Підназви або інша інформація щодо назви, яка надається  перед текстом. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви обкладинки
Ідентифікує мову назви перед текстом. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для назви перед текстом на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Співвіднесені поля

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ (ТОГО Ж САМОГО ТВОРУ)
Примітка, що містить назву перед текстом  може альтернативно бути занесена до поля 312.


  • Приклади

EX 1
200 l#$Pacific
514 0#$Pacific and its wonders
Назва Pacific , що надрукована на початку першої сторінки серіального видання супроводжується текстом  'and its wonders' , що формує назву перед текстом  Pacific and its wonders.