515 Назва колонтитулу

Поле містить назву, яка зазначена в колонтитулі, коли вона відрізняється від основної назви у полі 200$a і заслуговує на створення точки доступу або примітки.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви колонтитулу
0 Назва колонтитулу не значуща.
Точка доступу не створюється.
1 Назва колонтитулу значуща.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • Підполя

Можуть бути використані будь-які підполя поля 510:

$a Назва колонтитулу
Назва, яка вміщується зверху або знизу сторінки документа. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви колонтитулу
Ідентифікує мову назви колонтитулу. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для назви колонтитулу на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Співвіднесені поля

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ (ТОГО Ж САМОГО ТВОРУ)
Примітка, що містить назву колонтитулу  може альтернативно бути занесена до поля 312.


  • Приклади

EX 1
515 0#$aCAD/CAM
Основною назвою є Computer aided design and computer aided manufacture. Назва колонтитулу заноситься лише для генерації примітки. Тому значення першого індикатору дорівнює 0.