516 Назва на спинці

Поле містить назву, надану на спинці документа, коли вона відрізняється від основної назви у полі 200$a і заслуговує на створення точки доступу або примітки.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви на спинці
0 Назва на спинці не значуща.
Точка доступу не створюється.
1 Назва на спинці значуща.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • Підполя

Можуть бути використаними будь-які підполя поля 510:

$a Назва на спинці
Назва, надана на спинці документа без інших відомостей щодо назви або відомостей про відповідальність. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інші відомості щодо назви
Підназви або інша інформація щодо назви, яка надається  у $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви на спинці
Ідентифікує мову назви на спинці. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для назви на спинці на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Співвіднесені поля

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ (ТОГО Ж САМОГО ТВОРУ)
Примітка про назву на спинці  може альтернативно бути занесена до поля 312.


  • Приклади

EX 1
516 l#$aNSBThe NSEcomplete guide to selecting plays
Книга The guide to selecting plays for performance на спинці має назву The complete guide to selecting plays. Для неї робиться додатковий запис і примітка. "The " помічено як несортований символ. Альтернативно артикль може бути випущений взагалі.