517 Інші варіанти назв

Поле містить будь-який інший варіант назв, який не визначений у полях 510, 516 або 518. Наприклад, назва на обкладинці швидкозшивача, шмуцтитулі, суперобкладинці, футлярі, неповна назва. Коли у вихідному форматі спеціально не ідентифікуються назви, які заносяться до полів 510-516, або 518, ці назви можуть заноситись до поля 517.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості інших варіантів назв
0 Інший варіант назви не значущий.
Точка доступу не створюється.
1 Інший варіант назви значущий.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • Підполя

Можуть бути використаними будь-які підполя поля 510:

$a Інший варіант назви
Інший варіант назви без відомостей щодо назви або відомостей про відповідальність. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Інші відомості щодо назви
Підназви або інша інформація щодо назви, яка надається  у $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова інших варіантів назв
Ідентифікує мову інших варіантівназв. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для інших варіантів назв на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Примітки до змісту поля

Якщо потребується примітка про визначення джерела цієї назви, вона заноситься до поля 312. Поле 517 для генерації примітки не використовується.


  • Співвіднесені поля

510-516  ВАРІАНТИ НАЗВ
Перевага надається використанню полів 510-516, коли джерело запису забезпечує  інформацію для ідентифікації  різновидів назв.

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ (ТОГО Ж САМОГО ТВОРУ)
Примітка, що визначає джерело варіанту назви,  може альтернативно бути занесена до поля 312.


  • Приклади

EX 1
517 1#$aScotland
312 ##$aBinder's title: Scotland
Точка доступу може генеруватися від поля 517, а примітка від поля 312.

EX 2
517 l#$aGregorian chants from Hungary
312 ##$aTitle on case: Gregorian chants from Hungary
Основна назва на титульнім аркуші документа, вміщеного до футляру: Magyar Gregorianum. Назва на футлярі: Gregorian chants from Hungary.

EX 3
200 1#$aComputing engineering index
312 ##$aAlso known as: COMPENDEX
517 1#$aCOMPENDEX
Покажчик також відомий під акронімом.