545 Назва розділу

Поле містить назву загального розділу, в якому знаходиться каталогізована аналітична одиниця.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви
Перший індикатор визначає, чи буде назва розділу розглядатися як самостійна точка доступу, тобто чи буде створюватися для неї точка доступу (або додатковий запис).
0 Назва розділу незначуща
Точка доступу не створюється.
1 Назва розділу значуща
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • Підполя

Може застосовуватися будь-яке підполе з зазначених у полі 510, але на практиці, використовується лише:

$a Назва розділу
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Приклади

EX 1
200 1#$aNSBThe NSEScience of eating well
545 0#$aNutrition Letter