6-- Блок визначення тематики

Визначення та призначення полів

Блок містить дані, призначені для розкриття змісту твору. Дані наводяться як у кодованій, так і у текстовій формі відповідно до правил предметизації та класифікації, а також ведення файлів авторитетного контролю. Якщо джерелом даних є загальноприйняті системи предметизації та класифікації, перелік яких наводиться у Додатку G КОДИ СИСТЕМ ПРЕДМЕТИЗАЦІЇ, відповідні поля блоку 6- - мають містити підполе $2. Такі дані можуть брати участь у міжнародному обміні. Якщо джерелом предметних чи класифікаційних даних є локальна система (наприклад, робочі таблиці класифікації бібліотеки, неавторизований переклад рубрик загальноприйнятої системи предметизації тощо), відповідні поля блоку 6- - мають містити підполе $9. Такі поля не призначені для міжнародного обміну, проте можуть використовуватися для обміну в національному інформаційному просторі.

У 6- - блоці визначаються наступні поля:

ПОЛЯ ПРЕДМЕТНИХ ДАНИХ

600 ІМ’Я ОСОБИ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
601 НАЙМЕНУВАННЯ КОЛЕКТИВУ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
602 РОДОВЕ ІМ’Я ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
604 АВТОР І НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
605 НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
606 НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
607 ГЕОГРАФІЧНА НАЗІВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
608 ФОРМА, ЖАНР, ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯК ПРЕДМЕТНИЙ ЗАГОЛОВОК
610 НЕКОНТРОЛЬОВАНІ ПРЕДМЕТНІ ТЕРМІНИ
615 ПРЕДМЕТНА КАТЕГОРІЯ (ПОПЕРЕДНЄ)
616 ТОВАРНИЙ ЗНАК ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА

ПОЛЯ ДОДАТКОВИХ ТОЧОК ДОСТУПУ

620 МІСЦЕ ЯК ТОЧКА ДОСТУПУ
626 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯК ТОЧКА ДОСТУПУ: ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ
629 ШИФР НАУКОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЯК ТОЧКА ДОСТУПУ

ПОЛЯ АНАЛІЗУ ЗМІСТУ

660 КОД ГЕОГРАФІЧНОГО РЕГІОНУ
661 КОД ПЕРІОДУ ЧАСУ
670 PRECIS

ПОЛЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ДАНИХ

675 УНІВЕРСАЛЬНА ДЕСЯТКОВА КЛАСИІКАЦІЯ
676 ДЕСЯТКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЬЮЇ
680 КЛАСИФІКАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ КОНГРЕСУ США
686 ІНДЕКСИ ІНШИХ КЛАСИФІКАЦІЙ

Наявність

Усі поля блоку 6-- є факультативними.

Примітки щодо вмісту полів

Пунктуація вводиться відповідно до вимог джерел предметних або класифікаційних даних.