600 Ім'я особи як предметна рубрика

Поле містить ім’я особи, що використовується як предметна рубрика, у формі точки доступу, розширеної факультативною інформацією про предмет, якщо це необхідно.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: індикатор форми імені. Індикатор вказує на порядок запису повного імені особи.
0: Запис імені починається з особистого імені (EX. 3, 4)
1: Запис імені починається з прізвища (EX. 1, 2, 5)
пробіл (не визначено): Не можливо визначити, з імені чи прізвища починається запис імені


  • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент заголовку рубрики. Фрагмент імені, використовуваний як початковий елемент заголовку рубрики. Фрагмент імені, що вноситься до впорядкованих списків.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 600 наявне в записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Структура підполя відповідає структурі підполів $a відповідних полів 7 - - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

$b Решта імені, що відрізняється від початкового елементу заголовку рубрики. Частина імені, що залишилася, за умов, що початковим елементом заголовку рубрики є прізвище (EX. 1, 2, 5). Підполе призначено для запису особистих імен, ініціалів та інших іменних атрибутів.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Якщо підполе використовується, треба індикатору 2 надати значення «1».
Структура підполя відповідає структурі підполів $b відповідних полів 7 - - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

$c Доповнення до імені (крім дат). Будь-які доповнення до імені (крім дат), що не є його невід'ємною частиною, включаючи титули, епітети, посади тощо.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для другого та подальшого наведення додаткової інформації
ПРИМІТКИ
Структура підполя відповідає структурі підполів $c відповідних полів 7 - - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

$d Римські цифри. Підполе містить римські цифри, які пов’язуються з іменами римських пап, членів королівських родин, духовних осіб та ін. Якщо епітет (або доповнення до імені) пов’язується з нумерацією, він також може включатися до цього підполя (EX. 4).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Якщо підполе використовується, треба індикатору 2 надати значення «0».
Структура підполя відповідає структурі підполів $d відповідних полів блоку 7 - - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

$f Дати. Дати, що стосуються імен осіб, разом зі скороченнями або іншими визначеннями цих дат. Усі характеристики типу дати (тобто «мав успіхи», «народився», «помер» тощо) також можуть заноситися до цього підполя у повній або скороченій формі (EX. 5). Сюди заносяться усі дати, які стосуються зазначеної в полі особи.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Структура підполя відповідає структурі підполів $f відповідних полів 7 - - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

$g Розкриття ініціалів особистого імені. Повна форма особистого імені, коли до підполя 600$b занесено ініціали як форма, якій надається перевага, та вимагається також повна форма запису особистого імені.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Структура підполя відповідає структурі підполів $g відповідних полів блоку 7 - - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

$j Підзаголовок форми. Опис цього підполя має розташовуватися перед описом підполя $x.

$p Установа/адреса. Підполе містить відомості про установу, у якій працювала особа під час створення документа
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальний підзаголовок. Термін, який додається до предметного заголовку в 600$a для визначення виду документа, жанру твору (EX. 2).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематичний підзаголовок. Термін, який додається до імені особи для додаткової характеристики теми, представленої даним предметним заголовком. (EX. 2, 3, 5).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічний підзаголовок. Термін, який додається до імені особи для подальшого визначення місця, пов'язаного з даним предметним заголовком. (EX. 3, 5).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічний підзаголовок. Термін, який додається до імені особи для характеристики періоду часу, пов'язаного з даним предметним заголовком.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
ОБОВ’ЯЗКОВЕ для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИМІТКИ

Поле призначене для запису предметних рубрик для імен осіб. Їх заголовки структуруються у тій же формі, що й відповідні заголовки 7- - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Підполя $a, $b, $c, $d і $f мають ту ж саму форму, що й їх відповідники у полі 700, тому детальне викладення сфери їх застосування та змісту знаходиться саме там.

На відміну від поля 700, дане поле може містити не тільки інформацію щодо імені особи, а й доповнення до імені; як додаткові характеристики можна використати:

  1. формальна підрубрика;
  2. тематична підрубрика;
  3. географічна підрубрика;
  4. хронологічна підрубрика.

Ці додаткові характеристики та порядок їх розташування в записі мають відповідати правилам застосовуваної системи предметизації або тезауруса.

Для зв’язку особистого імені з назвою твору використовується поле 604 АВТОР І НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.


  • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

601 НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК ПРЕД¬МЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є скоріше назва організації, ніж особисте ім’я, використовується поле 601

602 РОДОВЕ ІМ’Я, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК РЕДМЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є скоріше родове ім’я, ніж особисте ім’я, використовується поле 602

604 АВТОР І НАЗВА, ВИКРИСТОВУВАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є автор/назва, використовується поле 604.


  • ПРИКЛАДИ

EX 1
600 #1$aBurroughs$bEdgar Rice$21c

EX 2
600 #1$aShakespeare$bWilliams$f564-1616$jQuotations$21c

EX 3
600 #0$aJesus Christ$xNativity$21c
600 #0$aJesus Christ$xTrial$21c
The record for Son of God : birth and trial of Jesus containing two subject headings.

EX 4
600 #0$aGustavus$dII Adolphus,$cKing of Sweden$21c

EX 5
600 #1$aEinstein$bAlbert$f1879-1955$xHomes and haunts$yGermany$yBerlin$2lc