601 Найменування колективу як предметна рубрика

Поле містить найменування колективу (організації/установи, заходу), яке є одним з предметів змісту документа, в формі точки доступу, розширеної додатковою інформацією про предмет, якщо це необхідно.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор постійного/тимчасового колективу
Вказує, чи є колектив тимчасовим, чи ні.
0: Постійний колектив
1: Тимчасовий колектив
Якщо неможливо визначити, постійним чи тимчасовим є колектив, позиція індикатора має містити символ заповнення.

Індикатор 2: індикатор форми найменування
0: Найменування в інверсованій формі
Інверсована форма використовується при необхідності формування заголовку під прийнятнішим для пошуку словом.
1: Найменування, що записується під місцем знаходження або адміністративно-територіальною одиницею.
Використовується для найменувань колективів, що відносяться до державних і урядових установ та інших колективів, які записуються під найменуванням їх місцеперебування (EX. 9).
2: Найменування, що записується в прямому порядку
Використовується для інших типів найменувань колективів (EX. 1 8, 10).


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент заголовку рубрики. Фрагмент найменування колективу, використовуваний як початковий елемент заголовка рубрики. Та частина найменування, яка вводить його до впорядкованих списків.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 601 наявне в записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Підрозділ або найменування, якщо воно записане під місцезнаходженням.

 1. Найменування нижнього рівня ієрархії при найменуванні колективу з ієрархічною структурою;
 2. Найменування тимчасового колективу як підрозділу постійного колективу
 3. Найменування організації, коли воно вводиться, починаючи з місця розташування.

Підполе не допускає наведення додаткової інформації до найменування, складеної каталогізатором, на відміну його від інших колективів, що мають таке ж саме найменування (див. 601$c, 601$g, 601$h).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ у разі наявності понад одного нижнього рівня ієрархії.

$c Доповнення до найменування або уточнення. Будь-які зроблені каталогізатором доповнення до найменування колективу, окрім номера, місця або дати існування тимчасового колективу (EX. 4, 5, 7, 8).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$d Номер тимчасового колективу та/або номер частини тимчасового колективу. Порядковий номер тимчасового колективу, коли він є частиною нумерованої групи заходів (EX. 10).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Місце знаходження тимчасового колективу. Місце знаходження тимчасового колективу (проведення наради, виставки тощо), якщо воно необхідне як частина заголовку (EX. 10).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Дати існування тимчасового колективу. Дати проведення заходу (конференції, наради, виставки тощо), якщо вони необхідні як частина заголовку (EX. 10).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$g Інверсований елемент. Будь-яка частина найменування колективу, яка перенесена з початку найменування з метою формування початкового елементу заголовку рубрики.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$h Частина найменування, що відрізняється від початкового елемента заголовку рубрики й інверсованого елемента. У заголовку з інвертованим елементом — частина найменування, яка наводиться після інверсії.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальна підрубрика. Термін, який додається до предметного заголовку для визначення виду документу, жанру твору (EX. 2, 3).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематична підрубрика. Термін, що додається до предметного заголовку для додаткової характеристики теми (EX. 2, 3, 5, 6, 8).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ (EX. 2)

$y Географічна підрубрика. Термін, який додається до предметного заголовку для визначення місця, пов'язаного з даним заголовком (EX. 6).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічна підрубрика. Термін, що додається до предметного заголовку для характеристики періоду часу, пов'язаного з даним предметним заголовком (EX. 9).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
ОБОВ’ЯЗКОВЕ для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле призначене для запису найменування колективу, який є одним з предметів змісту документу. Заголовки предметних рубрик структуруються в тій же формі, що й заголовки колективів з інтелектуальною відповідальністю. Підполя $a, $b, $c, $d, $e, $f, $g і $h мають ту ж саму форму, що й відповідні їм у полях 710, 711, 712 тому детальне викладення сфери їх застосування та вмісту знаходиться саме там.

На відміну від полів 710, 711, 712 це поле може містити не тільки інформацію щодо найменування колективу, а й доповнення до нього. Як додаткові характеристики можна використати:

 1. формальна підрубрика;
 2. тематична підрубрика;
 3. географічна підрубрика;
 4. хронологічна підрубрика.

Для зв’язку найменування колективу з назвою твору використовується поле 604 АВТОР І НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

600 ІМ’Я ОСОБИ, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є скоріше особисте ім’я, ніж назва організації, використовується поле 600

602 РОДОВЕ ІМ’Я, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК РЕДМЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є скоріше родове ім’я, ніж назва організації, використовується поле 602

604 ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКРИСТОВУВАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є автор/назва, використовується поле 604.

607 ГЕОГРАФІЧНА НАЗВА, ВИКОРИСТОВУВАНА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.
Політична юрисдикція, представлена географічним іменем, вводиться до поля 607, оскільки вона зустрічається тільки окремо підрозділяється тільки тематичними термінами.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
601 02$aHardy Heating Co Ltd$21c
A subject heading assigned to the record for Hardy Developments Ltd : test and cases in management accounting.

EX 2
601 02$aChurch of England.$xClergy.$jBiography$21c
A subject heading assigned to the record for Charles Lowder and the ritualistic movement (punctuation is retained in the example).

EX 3
601 02$aStrategic Arms Limitation Talks$xJuvenile literature$21c
A subject heading assigned to the record for a book for children entitled The nuclear arms race.

EX 4
601 02$aBeagle Expeditions$c1831-1836$21c
A subject heading assigned to the record for The adventures of Charles Darwin : a story of the Beagle voyage.

EX 5
601 02$aEgba$cAfrican tribe$xHistory$21c
A subject heading assigned to the record for Lugard and the Abeokuta uprising : the demise of Egba independence.

EX 6
601 02$aCatholic Church$yScotland$xGovernment$2 1c
A subject heading assigned to the record for Scotia pontificia: papal letters to Scotland before the Pontificate of Innocent III.

EX 7
601 02$aSpray$cShip$21c
A subject heading assigned to the record for In the wake of the Spray (the qualifier 'Ship' has been added since the name Spray is not distinctive).

EX 8
601 02$aTemplars$cOrder of chivalry$xHistory$21c
A subject heading assigned to the record for The Knights Templar.

EX 9
601 01$aGreat Britain$bManpower Services Commission$z1981-1985$21c
A subject heading assigned to the record for MSC corporate plan 1981, 1982, 1983, 1984, 1985.

EX 10
601 02$aUnited Nations$bConference on the Law of the Sea$d3rd$f1973-1975$eNew York, etc.$21c
A subject heading assigned to the record for documents on the third UN Conference on the Law of the Sea.