602 Родове ім'я як предметна рубрика

Поле містить родинне ім'я, яке використовується як предметна рубрика, у формі точки доступу, розширеної додатковою інформацією про предмет, якщо це необхідно. До поля заноситься інформація про родини, династії, роди тощо.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент заголовку рубрики. Родинне ім'я у формі точки доступу.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 602 наявне в запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Дати. Дати, пов’язані з родинним іменем, коли у них є потреба, як у частині заголовка (EX. 2).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ ДАНИХ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальна підрубрика. Термін, який додається до родинного імені для визначення виду документа, жанру твору (EX. 2).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематична підрубрика. Термін, що додається до родинного імені для додаткової характеристики теми, представленої даним предметним заголовком.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічна підрубрика. Термін, що додається до родинного імені для визначення місця, пов'язаного з даним предметним заголовком.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічна підрубрика. Термін, що додається до родинного імені для характеристика періоду часу, пов'язаного з даним предметним заголовком.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
ОБОВ’ЯЗКОВЕ для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИМІТКИ

Поле призначено для запису родинного імені, котре є одним з предметів змісту документу. Заголовки предметних рубрик структуруються в тій же формі, заголовки родинного імені з інтелектуальною відповідальністю.

Дане поле може містити не тільки інформацію щодо імені особи у підполі $a, а й доповнення до імені; як додаткові характеристики можна використати:

  1. формальна підрубрика;
  2. тематична підрубрика;
  3. географічна підрубрика;
  4. хронологічна підрубрика.

Ці додаткові характеристики та порядок їх розташування в записі мають відповідати правилам застосовуваної каталогізаційним агентством системи предметних рубрик.

Для зв’язку родинного імені з назвою твору використовується поле 604 АВТОР І НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.


  • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

600 ІМ’Я ОСОБИ, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА,

601 НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК РЕДМЕТНА РУБРИКА,

604 ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКРИСТОВУВАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА


  • ПРИКЛАДИ

EX 1
602 ##$aSwinnerton (Family)$jPeriodicals$21c
A subject heading assigned to a document entitled Swinnerton family history : heraldic and genealogical studies of the Swinnerton family.

EX 2
602 ##$aArchaemenid dynasty,$f559-330 B.C.