605 Назва як предметна рубрика

Поле містить назву, яка використовується як предметна рубрика для каталогізованого документа. Назва може стосуватися твору в будь-якій фізичній формі (наприклад, сценарій, радіопрограма тощо).


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Заголовок рубрики. Уніфікована форма назви чи загальна уніфікована форма назви.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 605 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$h Номер розділу або частини. Номер частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви є лише частиною твору назву якого записано в підполе $a (EX. 3).
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для частин, які підрозділяються (EX. 3)

$i Назва розділу або частини. Найменування частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви чи загальну уніфіковану форму назви, є лише частиною твору, назву якого записано в підполе $a (EX 3).
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для частин, які підрозділяються (EX 3).

$j Формальний підзаголовок. Опис цього підполя має розташовуватися перед описом підполя $x.

$k Дата публікації. Дата публікації документа, якщо її необхідно додати до уніфікованої форми назви для уточнення.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$l Підзаголовок форми (підназва форми). Стандартизована фраза, що додається  до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$m Мова (як частина предметної рубрики). Мова документа, якщо вона використовується як частина предметної рубрики. Мова документа заноситься до підполя в текстовій формі мовою документа на відміну від поля 101 МОВА документа, куди вона записується в кодованій формі. Якщо документ складений більш ніж однією мовою, то всі мови перелічуються в одному підполі $m.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$n Змішана інформація. Будь-яка інформація, не призначена для жодного з інших підполів.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Містить загальне позначення матеріалу, що додається до назви (EX. 4, 5)

$q Версія (або дата версії). Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути визначенням або датою створення версії (EX. 6).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$r Засоби виконання (для музичних творів). Інструментовка тощо надана в документі.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$s Числове визначення (для музичних творів). Номер, привласнений композитором або іншими особами для ідентифікації твору. Номер може бути серіальним, опусним або номером у тематичному покажчику чи датою, використовуваною як номер.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$u Ключ (для музичних творів). Музичний ключ, використовуваний як складова частина уніфікованої форми назви.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$w Відомості про аранжування (для музичних творів). Відомості, що музичний твір є аранжуванням.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальний підзаголовок. Термін, який додається до предметного заголовку в 605$a для визначення виду документа, жанру твору. Агентства, які не використовують цей підзаголовок мають застосовувати замість нього підполе $x. (EX. 3, 6, 7)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематичний підзаголовок. Термін, що додається до назви в 605$a для додаткової характеристики теми, представленої даним предметним заголовком. (EX. 2, 3, 6, 7)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічний підзаголовок. Термін, що додається до назви в 605$a для подальшого визначення місця, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічний підзаголовок. Термін, що додається до назви в 605$a для характеристики періоду часу, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Рекомендується наявність підполя $2 для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИМІТКИ

Поле зазвичай містить уніфіковану форму назву чи загальну уніфіковану фому назви, оскільки більшість інших назв, використовуваних як предметні рубрики, записуються в поле 604 ІМ'Я ТА НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Будь-який анонімний твір, назва якого є предметною рубрикою, заноситься до цього поля.

Докладніша інформація про зміст підполів для уніфікованих назв і заголовків знаходиться в полях 500 і 501. Основна назва, яку потрібно записувати у поле 605$a, супроводжується будь-якою необхідною інформацією про неї.


  • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

500 УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ

501 ЗАГАЛЬНА УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ

604 ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКРИСТОВУВАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є автор/назва, використовується поле 604.


  • ПРИКЛАДИ

EX 1
605 ##$aNSBThe NSEreporter$21c
The Library of Congress subject heading assigned to the record for Concerned about the planet : 'The reporter' magazine and American liberation, 1949-1968 by Martin K Doudna.

EX 2
605 ##$aBible$xAbstracting and indexing$21c
A subject heading assigned to a book about abstracting and indexing the Bible. For an item
which is an index see EX 7.

EX 3
605 ##$aBible$iN.T.$iJohn XIIIXVII$jCommentaries$21c
A subject heading assigned to Love revealed : meditations on chapters 13-17 of the Gospel by John by George Bowen.

EX 4
605 ##$aNSBThe NSEArchers$n(Radio program)$21c
A subject heading assigned to a book entitled Forever Ambridge : thirty years of the Archers, dealing with the history of a serialized radio programme.
 

EX 5
605 ##$aEmpire strikes back$n(Motion picture)$21c
A subject heading assigned to the record of Once upon a galaxy : a journal of the making of 'The Empire Strikes back". The cataloguing agency omits leading articles (c.f. EX 4).

EX 6
605 ##$aAngloAmerican cataloguing rules$q2nd ed.$jCongresses$21c
The subject heading refers specifically to a particular edition of the work. The record in which the subject heading occurs is for Seminar on AACR 2 : proceedings of a seminar organised by the Cataloguing and Indexing Group of the Library Association. A topical subdivision is added.

EX 7
605 ##$aVariety$jIndexes$21c