606 Найменування теми як предметна рубрика

Поле містить найменування теми, використовуване як предметна рубрика.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор рівня предмета документа
Перший індикатор використовується для відрізнення головних і другорядних рубрик. Рубрика розглядається як головна (значення «1»), якщо вона відповідає головному аспекту змісту документа. Рубрика, яка відповідає менш значимим аспектам, є другорядною (значення «2»). Значення «0» використовується, коли неможливо прийняти рішення, головною чи другорядною є рубрика.
1 Головна рубрика
2 Другорядна рубрика
0 Рівень рубрики не визначено
# (пробіл) Немає інформації

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Заголовок рубрики. Термін у формі, яку вимагає система предметних заголовків.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 606 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальний підзаголовок. Термін, який додається до предметного заголовку в 606$a для визначення виду документа, жанру твору. (EX. 6, 7) Агентства, які не використовують цей підзаголовок мають застосовувати замість нього підполе $x.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ (EX. 8)

$x Тематичний підзаголовок. Термін, що додається до предметного заголовку для додаткової характеристики теми, представленої даним предметним заголовком в 606$a. (EX. 2, 3)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічний підзаголовок. Термін, що додається до предметного заголовку для визначення місця, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком в 606$a. (EX. 2, 4)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічний підзаголовок. Термін, що додається до предметного заголовку для характеристики періоду часу, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком в 606$a. (EX. 5)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Рекомендується наявність підполя $2 для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИМІТКИ

Поле містить дані, що записуються згідно з правилами, прийнятими в застосованій системі предметизації.


  • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

607 ГЕОГРАФІЧНА НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Поле 607 використовується замість поля 606, коли предметним заголовком є географічна назва


  • ПРИКЛАДИ

EX 1
606 ##$aPulmonary artery$xCatheterization$xHandbooks, manuals, etc$21c
606 ##$aHemodynamic monitoring$xHandbooks, manuals, etc$21c
606 ##$aHeart Catheterization$xinstrumentation$xhandbooks$2mesh
606 ##$aHeart Catheterization$xinstrumentation$xnurses' instructions$2mesh
606 ##$aMonitoring, Physiologic$xhandbooks$2mesh
606 ##$aMonitoring, Physiologic$xnurses' instructions$2mesh
Both Library of Congress and Medical subject headings have been assigned to the record for Memory bank for hemodynamic monitoring : the pulmonary artery catheter. The record predates the use of $j for form subdivisions.

EX 2
606 0#$aScaffolding$xSafety measures$21c
606 0#$aConstruction equipment$yGreat Britain$21c
Subject headings assigned to the record for Safety in construction work, scaffolding by the Health and Safety Executive.

EX 3
606 0#$aRadioactivity$xSafety measures$21c

EX 4
606 0#$aTrees$yUnited States$21c

EX 5
606 0#$aArts, Modern$z20th century$21c

EX 6
606 1#$aBiology$xPeriodicals$21c
The item is about periodicals on biology.

EX 7
606 1#$aBiology$jPeriodicals$21c
The item is a periodical on biology.

EX 8
606 0#$aVocal music$jBibliography$jUnion lists$21c

EX 9
606 0# $aХудожньо-ігрове кіно$xІсторія$yУкраїна$z60-70 рр. 20ст.$9Інформаційно-пошуковий тезаурус НПБ України
Тематична предметна рубрика для документа:
Капельгородська, Нонна Михайлівна.
   Ренесанс вітчізняного кіно: Нотатки сучасниці.- К.: ТОВ "АВДІ", 2002.- 167с.: іл.
ISBN 966-7785-02-5  Щ373(4УКР)62

EX 10
606 0# $aНаукове пізнання$jНавчальні видання для вищої школи $xФілософія $9Інформаційно-пошуковий тезаурус НПБ України
Предметна рубрика для документа:
Білецький, Ігор Павлович.
   Філософія і методологія наукового пізнання: Конспект лекцій/ Харківський держ. економічний ун-т.- Х.: ХДЕУ, 2001.-104с.
   Ю225 я73-2