616 Товарний знак як предметна рубрика

Поле містить знак для товарів і послуг (торговельна марка, товарний знак), використовуваний як предметна рубрика, у формі точки доступу, розширеної додатковою інформацією про предмет, якщо це необхідно.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент заголовку рубрики. Найменування товарного знаку у формі, яку вимагає застосована система предметних заголовків
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 616 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Дати. Юридичні дати права дії товарного знаку (наприклад, в Україні право на товарний знак надається на термін від 6 місяців до 20 років залежно від умов реєстрації товарного знаку).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 616 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Характеристики. До підполя заноситься клас товару чи послуги відповідно до використаної класифікації товарних знаків
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 616 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальний підзаголовок. Термін, який додається до найменування товарного знаку в 616$a для визначення виду товару чи послуги.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематична підрубрика. Термін, що додається до найменування товарного знаку в 616$a для додаткової характеристики теми, представленої даним товарним знаком
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічна підрубрика. Термін, що додається до найменування товарного знаку в 616$a для уточнення місця, пов'язаного з даним товарним знаком, наприклад, місця виготовлення товару (коростенська порцеляна) чи географічне зазначення виготовлення товару (миргородська мінеральна вода, розлита у Києві, Миргороді або іншому місці)
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічна підрубрика. Термін, що додається до найменування товарного знаку в 616$a для характеристики періоду часу, пов'язаного з даним товарним знаком
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
ОБОВЗКОВЕ для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИМІТКИ

Знак для товарів і послуг – це позначення, за допомогою якого споживач може відрізнити товари виготовлені одним виробником від однорідних товарів (тобто товарів того ж виду, які мають одну й ту ж саму видову назву) вироблених іншим виробником: наприклад, горілку Гетьман від горілки Немирів. Характерно, що одним і тим же товарним знаком можуть бути позначені зовсім різні за призначенням та природою товари. Наприклад, позначення Гетьман можна зустріти не тільки на пляшці з горілкою, але і на коробці цукерок.

Власник товарного знаку може втратити право на нього, якщо він стає родовою назвою, наприклад, аспірин, нейлон тощо.

Ознакою товарного знаку є загальноприйнятий в світі символ ®, використання якого свідчить про додаткові властивості товару (послуги), зокрема, про його особливий, фірмовий статус, притаманний товарам високої якості.

Знаки товарів і послуг класифікуються відповідно до міжнародно прийнятих систем класифікацій, наприклад USPTO або Nice Agreement, котра складається з 34 класів товарів (1 34) та 11 класів послуг (35 45).