615 Предметна категорія вищого рівня (тимчасове)

Поле містить предметну категорію вищого рівня в кодованій та/або текстовій формі.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Текст елемента предметної категорій. Термін у формі, котру вимагає застосована система предметних категорій. (EX. 3, 4)
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за умов наявності поля 615
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Текст підрозділу предметної категорії. Термін, що додається до предметної категорії для додаткової характеристики предметної категорії в 615$a.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$n Код предметної категорій. Предметна категорія в кодованій формі (EX. 1, 2, 4)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$m Код підрозділу предметної категорії. Підрозділ предметної категорії в кодованій формі (EX. 2)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Рекомендується наявність підполя $2 для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних категорій.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

600 — 607 поля предметних рубрик


  • ПРИМІТКИ

Поле може містити дані, введені відповідно до вимог застосовуваної системи предметних категорій. У ньому може знаходитися предметна категорія як у текстовій або кодованій формі, так і у текстовій і кодованій формі одночасно.


  • ПРИКЛАДИ

EX 1
615 ##$nK800$2agris

EX 2
615 ##$nZ1$m.630$2mesh

EX 3
615 ##$aFuture$2liv

EX 4
615 ##$aComputer programming and software$n7372