660 Код географічного регіону

Поле містить позначення регіону в кодованій формі згідно з переліком кодів географічних регіонів Бібліотеки Конгресу США.
Код географічного регіону привласнюється твору, коли його зміст має географічну орієнтацію.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного зазначеного регіону


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Код. Код географічного регіону. Перелік кодів див. Додаток D. Коди регіонів.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за умов наявності поля 660
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИМІТКИ

Коди регіонів розроблені в Бібліотеці Конгресу США з метою полегшення пошуку записів згідно з географічною ознакою.

Схема кодування складається з 7 рядкових літер та/або дефісів, і, в разі необхідності, надає можливість аналізу структурної ієрархії географічних та адміністративних назв.


  • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

607 ГЕОГРАФІЧНА НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Код географічного регіону не замінює географічну назву, що використовується як предметна рубрика, але може включатися в запис як доповнення до неї.


  • ПРИКЛАДИ

EX 1
660 ##$an-us-md
A geographic area code for a book entitled Crabs in the United States, concentrating on the state of Maryland.

EX 2
660 ##$ae-gx--
A geographic area code for a book entitled Popular songs of working-class culture relating to Germany.

EX 3
660 ##$aa-np---
A geographic area code for a book entitled Buddha and Buddhism about Buddhism in Nepal.

EX 4
660 ##$an-uso--
660 ##$an-usm--
Geographic area codes for a book entitled Collection of steamboat records relating to steamboats operating in the Ohio and Mississippi Valleys concentrating on both the Ohio and Mississippi rivers. Field 660 is repeated for code for each river.

EX 5
660 ##$an-us---
660 ##$ae-fr---
660 ##$aa-ja---
Geographic area codes for a book entitled Comparative studies of national libraries relating to the United States, France, and Japan. Field 660 is repeated for each region.