661 Код періоду часу

Поле містить позначення періоду часу в кодованій формі, так званий Код хронологічного охоплення (перелік див . у Додатку E).


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного періоду часу, якщо зміст твору стосується декількох різних періодів.


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Код періоду часу. Складається з 4-х абеткових символів.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за умов наявності поля 661
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИМІТКИ

За умов відсутності єдиної міжнародно прийнятої системи кодування періоду часу використовується схема, застосовувана у форматі MARC21 (див. Додаток E).

Код не використовується для доісторичних дат, тобто геологічних ер.


  • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

122 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ПЕРІОД ЧАСУ, ОХОПЛЮВАНИЙ ДОКУМЕНТОМ. Поле містить позначення періоду часу, охоплюваного змістом документу. До нього заносяться більш деталізовані дані (наприклад, точна дата і час події).


  • ПРИКЛАДИ

EX 1
661 ##$aw3x0
661 ##$ad5d3
The codes (the 19th century and Greek eras) for "The Victorians and Ancient Greece" by Richard Jenkyns.

EX 2
661 ##$ad6d6
The codes for ca 300 B.C. As only one date is involved, the code is repeated to create the four characters.

EX 3
661 ##$ax-x-
The codes for a book on the 20th century.