686 Індекси інших класифікацій

Поле містить індекс з класифікаційних систем, які не використовуються у світовому масштабі, але являють собою поширені друковані таблиці, наприклад, ББК, ГАСНТИ тощо (перелік таких систем див. у Додатку G). Індекси локальних (тобто тих, які не наведені в Додатку G) заносяться до цього поля з обов’язковим заповненням підполя $9.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Індекс класифікації. Індекс класифікації, взятий з класифікаційних схем
ОБОВ’ЯЗОВЕ за умов наявності в записі поля 686.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Книжковий знак. Індивідуальний книжковий знак, який присвоюється документу каталогізаційним агентством.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Класифікаційний підрозділ. Поділ класифікаційного індексу, взятий зі схеми класифікації.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Код класифікаційної схеми, використаної для формулювання індексу. Перелік систем див. у Додатку G.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом класифікаційного індексу. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$3 Номер класифікаційного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі класифікаційних даних.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИКЛАДИ

EX 1
686 ##$aW1$bRE359$2usnlm
A U.S. National Library of Medicine class number.

EX 2
686 ##$a281.9$bC81A$2usnal
A U.S. National Agricultural Library class number.