680 Класифікація бібліотеки Конгресу США

Поле містить класифікаційний індекс, присвоєний документу згідно з таблицями класифікації Бібліотеки Конгресу США з факультативним додаванням книжкового знака з метою точної ідентифікації кожної окремої книги у фондах агентства, що здійснює каталогізацію.ЛАСИФІКАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ КОНГРЕСУ США.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Класифікаційний індекс. Індекс, взятий з таблиць класифікації Бібліотеки Конгресу США.
ОБОВ’ЯЗОВЕ за умов наявності в записі поля 680.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Книжковий знак. Індивідуальний книжковий номер, використовуваний каталогізаційним агентством.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$3 Номер класифікаційного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі класифікаційних даних.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИМІТКИ

Індекс Бібліотеки Конгресу може використовуватися будь-яким агентством, яке має відповідні таблиці класифікації.


  • ПРИКЛАДИ

EX 1
680 ##$aQL737.C27C723$b.I74
The class number for A proposed delineation of critical grizzly bear habitat in the Yellowstone region : a monograph presented at the Fourth International Conference on Bear Research and Management. A book number has been added.

EX 2
680 ##$aPZ8.3.A6A6
The class number for The adventures of Egbert the Easter egg by Richard Willard Armour.