102 Країна публікації/виробництва

Поле містить коди однієї чи кількох країн публікації або виробництва документа.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

210 ОБЛАСТЬ ВИХІДНИХ ДАНИХ (ПУБЛІКАЦІЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТОЩО) (У цьому полі знаходиться інформація щодо публікації, розповсюдження документу тощо в текстовій формі);

620 МІСЦЕ ЯК ТОЧКА ДОСТУПУ (У цьому полі знаходиться інформація щодо публікації, розповсюдження документу тощо в структурованій текстовій формі)


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Країна публікації. Містить код країни, в якій каталогізований документ було надруковано чи вироблено з урахуванням сучасного стану політичної карти світу.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо документ опубліковано в більш як одній країні
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 210$a Місце публікації, розповсюдження тощо;
   210$e Місце виробництва;
   620$a Країна
ПРИМІТКИ. До поля заносяться двосимвольні коди Альфа 2 ISO 3166 (ДСТУ ISO 3166 1 2000) (див. Додаток B).

$b Місце публікації. Код місця видання/ виробництва документа.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо документ опубліковано/ вироблено в більш як одному місці
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні
ПРИМІТКИ. ISO TC46 пропонує встановити міжнародну систему кодування регіонів. Доки існують такі стандарти, агентства можуть використовувати в цьому підполі будь-який з встановлених національних або інтернаціональних кодів.


  • ПРИМІТКИ

Кожен код місця повинен розташовуватися безпосередньо після коду країни, якої він стосується. У разі необхідності для записів, які містять декілька кодів регіонів, що відповідають одному коду країни, з метою спрощення обробки рекомендується у кожному випадку коду місця повторювати код країни, тобто кожному підполю $b повинно передувати підполе $a. Також рекомендується наявність у полі 210 кожної з закодованих у полі 102 країн публікації/ виробництва.

Зважаючи на те, що при обробці стародавніх друкованих монографій найменування та розташування друкаря по статусу дорівнює відповідним відомостям щодо видавця та поширювача, у цьому полі наводяться дані щодо країни та місця знаходження друкаря, видавця, поширювача. Для монографічних стародруків країна чи місце публікації/ виготовлення кодується відповідно до сучасного стану державних кордонів.


  • ПРИКЛАДИ

Приклади