106 Поле кодованих даних: текстові матеріали - фізичні характеристики

Поле містить кодовані дані стосовно фізичної форми текстових матеріалів.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

МАРКЕР ЗАПИСУ, символьна позиція 6, Тип запису

200 НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, підполе 200$b За¬гальне визначення матеріалу;

451 ІНШЕ ВИДАННЯ НА ТОМУ Ж НОСІЇ;

452 ВИДАННЯ НА РІЗНИХ НОСІЯХ

500 УНІФІКОВАНА НАЗВА, підполе 500$b Загальне позначення матеріалу


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Кодовані дані позначення фізичної форми текстових матеріалів. Односимвольний код, який відображає фізичну форму документа.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо документ опубліковано більш як на одному носії

$a Кодовані дані позначення фізичної форми текстових матеріалів


  • ПРИМІТКИ

Коли текстові матеріали надруковані звичайним друком, поле може містити код «r» або опускатися.