Охорона культурної спадщини: досвід Польщі

Поділитися: 
Безпека бібліотеки, як установи, у якій зосереджено значний інформаційний потенціал, повинна розглядатися комплексно. Мається на увазі забезпечення фізичного збереження та захист фондів, а також, і це – головне, гарантування безпеки персоналу і користувачів під час виникнення надзвичайної ситуації з тих чи інших причин. Зважаючи на актуальність зазначеної проблеми для сучасного суспільства, не завжди захищеного від техногенних катастроф та соціальних катаклізмів, що можуть впливати й на стан бібліотечних та архівних фондів, необхідно володіти інформацією різного спрямування про реальний захист  паперових та електронних документів з метою їх збереження. Вирішення цієї проблеми на державному рівні є різноплановим та  складним завданням.   Важливим є врахування міжнародного досвіду для забезпечення вітчизняних бібліотекарів та фахівців служби консервації інформацією, необхідною для профілактики надзвичайних ситуацій, техногенних аварій, пошуку оптимальних шляхів подолання їх наслідків, оцінки обсягів пошкоджень документів та приміщень. 
 
У рамках обміну досвідом у сфері культури між Україною та Республікою Польща 29–30 жовтня 2014 р. у  Національній парламентській бібліотеці України відбувся семінар на тему «Охорона культурної спадщини». На семінарі виступили учасники від Міністерства культури й національної спадщини Республіки Польща (Департаментів з питань культурної спадщини та міжнародних зв’язків) та установ культури Республіки Польща (Ради національної спадщини Республіки Польща, Національної бібліотеки Республіки Польща, Генеральної дирекції державних архівів, Національного інституту музеєзнавства та захисту експонатів).
 
Найбільш змістовними та корисними для фахівців Центру консервації і реставрації НБУВ, які побували на зазначеному семінарі, стали доповіді-презентації заступника генерального директора Національної  бібліотеки  Республіки Польща Єви Потшебніцкої «Захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту та кризової ситуації», члена Ради національної спадщини Республіки Польщі, члена комісії «Блакитний щит» Лідії Клюпш «Правові підстави захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту і кризових ситуацій». Доповідачі акцентували увагу присутніх на необхідності профілактичної та організаційної діяльності, що базується на конкретних державних законах та постановах уряду Республіки Польща, а також поінформували про діяльність Польського національного комітету «Блакитний щит». Основними задачами цього комітету є надання широкого доступу до інформації, просвіта, навчання; поширення знань через регіональні контактні пункти; популяризація емблеми комітету «Блакитний щит»; експертна діяльність.
Любов Затока, 
науковий співробітник ЦКР НБУВ
Корисні посилання: 
Утворення національного комітету Блакитного Щита (25.02.2014):