Відділ наукових технологій збереження фондів

Відділ наукових технологій збереження фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського виконує функції науково-дослідного та координаційно-методичного органу з питань забезпечення збереження бібліотечних фондів в установах Національної академії наук України, який здійснює наукову розробку технологічних, організаційних та методичних засад забезпечення фізичного збереження інформаційних ресурсів НБУВ у процесі їх формування, зберігання та використання.


Діяльність
  • консервація документів НБУВ;
  • науково-дослідна, науково-методична та науково-інформаційна діяльність в галузі збереження бібліотечних фондів;
  • надання методичної допомоги бібліотекам науково-дослідних установ НАН України;
  • освоєння нових технологій та технічних засобів у галузі збереження документів;
  • впровадження інноваційних способів збереження документів з нетривкою матеріальною основою;
  • науково-обгрунтована індивідуальна реставрація цінних видань та рукописів з фондів НБУВ з використанням сучасних реставраційних та витратних матеріалів на спеціальному реставраційному обладнанні;
  • виготовлення оправи бібліотечних документів, виконання реставраційно-відновлювальних операцій книжкових блоків, поновлення оправи сучасних видань з фондів НБУВ, включаючи серійні багатотиражні видання XIX — XXI ст.;
  • надання платних послуг з питань консервації та практичної реставрації документів на паперових носіях бібліотечним установам України;