Генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Володимир Попик виступив з доповіддю на засіданні Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень

Поділитися: 

3 грудня 2014 р. відбулося засідання Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень, де було розглянуто низку актуальних питань організації й забезпечення діяльності наукової та освітянської галузі. З доповіддю «Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція та кооперація зусиль бібліотек та інформаційних центрів України» виступив генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, д-р іст. наук Володимир Попик.

У засіданні Міжвідомчої ради взяли участь: Борис Патон – президент НАН України, академік НАН України, голова Міжвідомчої ради; Андрій Сердюк – президент Національної академії медичних наук України, академік НАМН України; Володимир Луговий – перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАПН України; Василь Тацій – президент Національної академії правових наук України, академік НАН України, академік НАПрН України; Ярослав Гадзало – президент Національної академії аграрних наук України, академік НААН України; Андрій Чебикін – президент Національної академії мистецтв України, академік НАМ України, Максим Стріха – заступник Міністра освіти і науки України; Валерій Кухар – голова Державного фонду фундаментальних досліджень, академік НАН України; Зіновій Назарчук – голова Західного наукового центру НАН України та МОН України, академік НАН України; Сергій Андронаті – голова Південного наукового центру НАН України та МОН України, академік НАН України; Володимир Семиноженко – голова Північно-східного наукового центру НАН України та МОН України, академік НАН України; Валентин Вишневський – заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН України, академік НАН України, Леонід Губерський – президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, академік НАН України; Михайло Згуровський – голова ради Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України, академік НАН України; Віктор Андрущенко – президент Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, академік НАПН України, член-кореспондент НАН України; Борис Гриньов – директор Державного фонду фундаментальних досліджень, академік НАН України; Вячеслав Богданов – в.о. головного вченого секретаря Національної академії наук України, член-кореспондент НАН України.

Виголошуючи доповідь, Володимир Попик зазначив, що в умовах формування суспільства знань набуває ваги консолідація цілісного, наповненого значущим змістом, конкурентного на міжнародній арені національного науково-інформаційного простору, інтегруючим елементом якого є і залишаться бібліотеки. Адже саме вони забезпечують повний технологічний цикл інтеграції, систематизації й цільового поширення підготовленої для читачів інформації, перетворення її на знаннєвий ресурс суспільства.

В. Попик зосередив увагу присутніх на тому, що провідні наукові бібліотечні установи України, бібліотеки та інформаційні підрозділи наукових установ та вищих навчальних закладів мають вагомі результати в інтеграції наукової інформації, а також інформаційному та науково-аналітичному забезпеченні потреб науки, освіти, культури, державного управління. До кола суттєвих досягнень уже сьогодні можна віднести: створення електронних бібліотек та архівів, баз даних, цифрових колекцій і репозитаріїв електронних версій наукової періодики; організацію онлайн-доступу наукових установ до електронних баз зарубіжної наукової інформації; розвиток системи цільового інформаційного забезпечення дослідницької та управлінської сфер. Не менш важливим для консолідації національного науково-інформаційного простору є розкриття сучасного вітчизняного наукового потенціалу в наукометричних базах даних.  

Доповідач підкреслив, що всі зазначені досягнення на сьогодні — це лише сегменти майбутньої системи, яка набуде цілісності та потужності за умови розв’язання низки нагальних проблем. Серед них: неузгодженість зусиль у формуванні національного науково-інформаційного простору; відставання від сучасних техніко-технологічних можливостей інформаційного середовища; обмеження фінансових і технічних ресурсів; тендерні процедури для забезпечення доступу до провідних баз світової наукової інформації; необхідність внесення змін до  чинної законодавчої та нормативної бази, яка неповно враховує реалії новітньої інформаційної революції тощо.

На завершення, В. Попик висловив сподівання, що окреслені ним проблеми поступово вирішуватимуться. А завдяки налагодженню координації бібліотеки різних відомств зможуть активно розвивати новітні форми інтеграції, опрацювання й поширення інформації, дистанційного обслуговування установ і користувачів, цільового інформаційного забезпечення пріоритетних напрямів наукових досліджень.

За результатами обговорення доповіді Міжвідомча рада з координації фундаментальних досліджень ухвалила відповідне рішення

Прес-служба НБУВ
за матеріалами Прес-служби НАН України
Фотоматеріали: