Виставка календарів із фондів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Поділитися: 

Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ акумулює у своїх фондах видання, що мають ознаки приналежності до певної колекції у період XVI – першої чверті XX ст. Чільне місце серед різновидів друкованих видань у складі книжкових колекцій займають календарі.

Звичайно, форму та зміст календаря до XVIII ст. не можна порівняти із сучасним календарем. Більшість тогочасних календарів мали доповнення до основного змісту, подавали відомості з історії української церкви або держави. Однак, чимало календарів містили повідомлення з астрономії або медицини, ветеринарії або господарства та ін.

Наприкінці XVIII ст. видання календарів набуло певної видової диференціації. З’явилися «політичні», «господарські», «християнські», «астрономічно-астрологічні», «міщанські», «польські та руські», «львівські» та інші календарі. На прикладі цих видань можна прослідкувати загальні риси особливостей розвитку тих змін у книгодрукуванні, книжковій справі, світогляді та в соціально-культурному житті в цілому, що відбувалися в Україні.

Календарі, що вийшли друком у ХІХ – на поч. ХХ ст., також вражають різноманітністю свого призначення, змісту та форми.

Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій
Інституту книгознавства НБУВ
Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62; 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-0245 (відділ)
+38 (044) 235-4196 (пункт запису читачів)
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)