Оголошення про конкурсний прийом до аспірантури Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

Поділитися: 
Дата події: 
10-09-2015

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського оголошує конкурсний прийом до аспірантури за спеціальностями:

27.00.03 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство;
27.00.02 – Документознавство, архівознавство.

Прийом до аспірантури здійснюється за державним замовленням.
Вступники до аспірантури подають особисто такі документи:
1) заяву;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) список опублікованих наукових праць. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;
5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;
6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Документи подавати до 10 вересня 2015 р. за адресою:

03039, м. Київ, проспект 40- річчя Жовтня, 3.
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
Аспірантура (кімн. 330), т. 524-81-44, Северина Олена Гаріївна