Аспірантура, докторантура

Аспірантура Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського здійснює підготовку наукових  кадрів за спеціальністю 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

До аспірантури з відривом від виробництва на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра  або спеціаліста. Термін навчання – 4 роки.

Діяльність аспірантури регламентується Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р.

Підготовка в аспірантурі НБУВ здійснюється за рахунок коштів Державного  бюджету України – за державним замовленням.

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії або кандидата наук,  наукові здобутки у вигляді опублікованих наукових праць з обраної спеціальності, а також наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей. Термін навчання – 2 роки.


Керівник аспірантури Олена Северина.

+38 (044) 524-81-44