Президент України Петро Порошенко обговорив проблеми та перспективи розвитку наукової сфери з провідними науковцями країни

Поділитися: 

Наприкінці минулого тижня відбулася зустріч провідних науковців з Президентом України Петром Порошенком. На зустрічі були присутні президент Національної академії наук України академік Борис Патон, перші віце-президенти НАН України академіки Володимир Горбулін та Антон Наумовець, віце-президенти НАН України академіки Вячеслав Кошечко, Сергій Пирожков, Анатолій Загородній, головний учений секретар НАН України академік Вячеслав Богданов та інші члени Академії – повідомляє прес-служба НАН України.

Учасники заходу обговорили проблеми та перспективи розвитку наукової сфери в Україні. Так, Президент України Петро Порошенко підкреслив, що Україна покладає великі надії на науку, а невикористання наукового потенціалу призводить до технологічного відставання нашої держави від розвинених країн. Особливу увагу Глава держави звернув на забезпечення ефективних механізмів впровадження прогресивних розробок і технологій.

Велике значення для майбутнього розвитку науки в Україні має розроблення та прийняття Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність». «Необхідно удосконалити механізм формування державного замовлення на розроблення новітніх технологій, посилити державний нагляд і громадський контроль за проведенням наукових та науково-технічних розробок, що здійснюються за бюджетні кошти, створити систему оцінки науково-технічного та інноваційного рівня наукового та технологічного продукту на основі методів і критеріїв, які вже зараз застосовуються у ЄС», – сказав П. Порошенко.

У своєму виступі Президент України звернув увагу на необхідності залучення молоді до наукової сфери, в тому числі і за допомогою стимулювання науковими преміями та нагородами. На думку Глави держави, процедура їх присвоєння вимагає удосконалення. Також П. Порошенко повідомив про затвердження нового персонального складу Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. «Вірю, що вже невдовзі нові лауреати Державної премії стануть яскравим прикладом, який заохочуватиме молодь іти в науку, а науковців – здобувати нові результати, які матимуть справді першорядне фундаментальне значення для людства й практичну вагу для рідної України», – сказав Президент.

У свою чергу Президент Національної академії наук України академік НАН України Борис Патон зазначив, що наукове забезпечення економічного, соціального та культурного розвитку України було і залишається одним з головних пріоритетів діяльності Національної академії наук. Академік підкреслив здатність учених Академії спрямовувати зусилля на вирішення найгостріших проблем, що постають перед державою. Прикладом цього слугують створені в стислі строки розробки для використання в зоні АТО. Також з 2015 року в межах загального фінансування Академією започатковано цільову наукову програму з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави. Вже розпочато виконання відібраних за конкурсом найбільш перспективних проектів.

Серед найважливіших напрямів діяльності Академії академік назвав активне впровадження наукових розробок та посилення науково-експертного супроводу процесу вироблення та реалізації державної політики.

Окрему увагу президент НАН України звернув на підготовлену нову редакцію Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Б.Патон наголосив, що це – ключовий документ в галузі науки і техніки, і тому вкрай необхідно, щоб такі важливі документи готувалися у тісній співпраці Міністерства освіти і науки та Академії.

Академік НАН України Б.Є. Патон підкреслив, що подальший розвиток науки потребує кардинальних заходів на державному рівні для піднесення престижності наукової діяльності, залучення до неї талановитої молоді, поліпшення соціального захисту науковців. Водночас необхідно рішуче застерегти від руйнівних для всієї вітчизняної науки необґрунтованих реорганізацій, від так званих «псевдореформ».

Прес-служба НБУВ
Відео YouTube: