Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського з 01.09.2016 до 31.12.2016 надає доступ до електронних продуктів на платформі ELSEVIER

Поділитися: 
Дата події: 
1-09-2016 до 31-12-2016

SciVerse Scopus

   Реферативна база даних та наукометрична платформа, видавничої корпорації Elsevier. Scopus містить понад 50 млн. реферативних записів. У тому числі у базі даних проіндексовано 21 тис. назв наукових журналів 5 000 міжнародних видавництв, 340 книжкових серій та 4,9 млн. матеріалів конференцій. Видання індексуються у Scopus з різним хронологічним охопленням, найповажніші наукові часописи представлені архівами, починаючи з першого випуску першого тому. Рубрикатор Scopus (ASJK) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів, політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах. Галузеве покриття розподіляється таким чином: • Фізичні науки (Виробництво; Енергетика; Комп’ютерні науки; Математика; Матеріалознавство; Науки про Землю та планети; Фізика і астрономія; Хімічні технології; Хімія) – 41 %; • Медичні науки (Медицина; Ветеринарна справа та ветеринарна медицина; Медичні професії; Сестринська справа; Стоматологія; Фармакологія, токсикологія та фармацевтичні науки) – 40 %; • Науки про життя (Біохімія, генетика та молекулярна біологія; Імунологія та мікробіологія; Науки про навколишнє середовище; Нейронауки; Сільськогосподарські та біологічні науки) – 24 %; • Соціогуманітарні науки (Бізнес, менеджмент та бухгалтерський облік; Економіка, економетрика та фінанси; Мистецтвознавчі та гуманітарні науки; Психологія; Соціальні науки; Теорії прийняття рішень) – 12 %. Для оптимізації проведення аналітичних досліджень платформа має засіб контролю ефективності досліджень Research Performance Measurement (RPM). Інструментарій RPM ґрунтується на унікальній ідентифікації авторів, установ та видань; він дає змогу отримувати різноманітні мультимедійні аналітичні звіти по окремих учених, наукових установах, напрямах досліджень та назвах видань.

   Для того, щоб автоматично отримати доступ, завітайте на сайт http://www.scopus.com/

Перелік установ авторизованих користувачів Замовника з правом доступу до

SciVerse Scopus

1. Президія Національної академії наук України

2. Інститут фізики

3. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена

4. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна

5. Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова

6. Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка

7. Інститут електродинаміки

8. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна

9. Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова

10. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка

11. Львівська Національна наукова бібліотека України ім. В.Стефаника

12. Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів»

13. Інститут фізики конденсованих систем

14. Інститут прикладної фізики

15. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"

16. Інститут проблем реєстрації інформації

17. Інститут молекулярної біології і генетики

18. Державна установа «Інститут економіки та прогнозування»

19. Інститут ядерних досліджень

20. Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського

21. Інститут проблем машинобудування ім. А.М,Підгорного

22. Інститут фізіології рослин і генетики

23. Інститут клітинної біології та генетичної інженерії

24. Інститут харчової біотехнології та геноміки

25. Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова

26. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка

27. Інститут імпульсних процесів і технологій

28. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського

29. Головна астрономічна обсерваторія

30. Інститут сцинтиляційних матеріалів

31. Радіоастрономічний інститут

32. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля

33. Інститут сорбції та проблем ендоекології

34. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка

35. Інститут загальної енергетики

36. Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова

37. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка

38. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона

39. Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка

40. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

 

ScienceDirect Freedom Collection

   Повнотекстова база даних, що належить видавничій корпорації Elsevier. Одна з найбільших онлайн колекцій опублікованих наукових досліджень науково-технічної та медичної інформації (25% світового ринку наукових публікацій). Розроблена для забезпечення потреб наукових, освітніх, комерційних та урядових організацій для пошуку наукової інформації. Платформа ScienceDirect забезпечує все сторонній обхват літератури всіх областей науки, надаючи доступ до 11 мільйонів статей з більш ніж 2 500 найменувань журналів і понад 11 000 електронних книг, довідників, наукових збірників, опублікованих престижними науковими товариствами. Статті згруповано в чотири основні розділи: • фізичні і технічні науки • природничі науки • медичні науки • соціальні і гуманітарні науки

   Для того, щоб автоматично отримати доступ, завітайте на сайт http://www.sciencedirect.com/

Перелік установ авторизованих користувачів Замовника з правом доступу до

ScienceDirect Freedom Collection

1. Президія Національної академії наук України

2. Інститут молекулярної біології і генетики

3. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"

4. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна

5. Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського

6. Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова

7. Інститут фізики конденсованих систем

8. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка

9. Інститут електродинаміки

10. Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова

11. Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка

12. Інститут ядерних досліджень

13. Інститут проблем реєстрації інформації

14. Інститут фізики

15. Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів»

16. Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова

17. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна

18. Львівська Національна Наукова бібліотека України ім. В.Стефаника

19. Iнститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського

20. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена

21. Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного

22. Інститут соціології

23. Головна астрономічна обсерваторія

24. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

25. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка

26. Інститут клітинної біології та генетичної інженерії

27. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона

28. Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова

29. Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна

30. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Коментар: 
Передплачений ресурс