Секція «Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України»

Поділитися: 

6 жовтня у рамках заходів Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» відбулося засідання Cекції «Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України», яку організував Інститут біографічних досліджень НБУВ.

До програми роботи Секції було включено 27 доповідей та повідомлень науковців, бібліотечних фахівців, викладачів середніх та вищих навчальних закладів з різних міст України та зарубіжжя — співробітників НБУВ, Національної історичної бібліотеки України, Національної наукової медичної бібліотеки України, Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного, Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки, Наукової бібліотеки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Бібліотеки Латвійського університету (Рига), Харківської державної академії дизайну і мистецтв, Національного університету біоресурсів та природокористування України (Київ), Української академії друкарства (Львів), Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України (Дніпро), Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Одеського національного морського університету та ін. У засіданні також взяли участь працівники Національної парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки України для дітей, бібліотеки Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, наукової бібліотеки Національного авіаційного університету.

Секційне засідання відкрив генеральний директор НБУВ, директор Інституту біографічних досліджень, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор Володимир Попик, який, зокрема, підкреслив, що призначення академічних конференцій полягає у тому, щоб торувати нові шляхи всій вітчизняній науці – ставити нові проблеми, пропонувати нові методологічні й методичні підходи. Під час роботи секції піднімалися різноманітні питання, пов’язані з теорією і практикою біографічної та бібліографічної діяльності бібліотек, інших установ, а також присвячені розвідкам окремих дослідників. Доповіді викликали жваві дискусії та спонукали до прийняття поточних рішень.

Із тезами доповідей учасників секції можна ознайомитись в електронній версії збірника матеріалів конференції на сторінках 390–425.

Тетяна Котлярова,

учений секретар секції

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, к.125.
+38 (044) 288-1384
ibd@nbuv.gov.ua
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)