Семінар «Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи»

Поділитися: 

У рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»" 5 жовтня 2016 року відбувся семінар «Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи».

У семінарі взяли участь 30 науковців і фахівців із Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, наукових бібліотек Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національного авіаційного університету, Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В.Г. Заболотного, Національного науково-дослідного реставраційного Центру України, Державної науково-технічної бібліотеки України, а також завідувачі бібліотек Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, Інституту математики НАН України, Інституту гідробілогії НАН України, а також спеціалісти Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Учасники заходу розглянули наукові підходи до питань збереження і консервації різних видів видань, зокрема друкованих періодичних та газетних примірників; комплексні дослідження стану збереження документів як необхідний крок покращення доступності інформаційних ресурсів бібліотеки; проблеми оцінки потенційної міцності матеріальної основи різних документів під час довготривалого зберігання та оцінки ефективності антифунгальної обробки паперу; техніко-технологічні аспекти зі стандартизації паперу для друку; екологічні аспекти безпеки в науковій бібліотеці; сучасні можливості управління мікрокліматом у сховищах бібліотеки; особливості стабілізації матеріальної основи документів під час індивідуальної санітарно-гігієнічної обробки, а також перспективи збереження бібліотечних фондів на прикладі роботи спеціалізованих бібліотек.

Науковці активно обговорили перспективи запровадження новітніх технологій з різних наукових сфер – хімії, біології, матеріалознавства – для вирішення традиційних завдань забезпечення збереження фондів бібліотек та підтримали проект Рекомендацій міжнародної наукової конференції. Доповідачі неодноразово наголошували на доцільності обміну досвідом з проблем збереження бібліотечних документів у несприятливих екологічних умовах сьогодення, а також на необхідності всебічного розвитку різних форм співпраці у галузі збереження та консервації документів у бібліотеках, музеях та архівах України на основі двосторонніх чи багатосторонніх угод.

Були також висловлені пропозиції щодо ініціювання вирішення стратегічних напрямів організації системної діяльності бібліотек та інших установ зі збереження бібліотечних та архівних фондів України на державному рівні шляхом створення нової загальноукраїнської програми збереження і захисту фондів в рамках сучасного реформування бібліотечної справи. 

Людмила Муха,

науковий керівник семінару,

заступник генерального директора НБУВ, канд. іст. наук

Любов Затока,

учений секретар семінару, наук. співробітник НБУВ

 

Фотоматеріали: