Cекція «Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації»

Поділитися: 

6 жовтня у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського у рамках проведення Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Формування національного інформаційного простору» (4–6 жовтня 2016 р.) відбулося засідання секції 4 «Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації». Науковий керівник: Лобузіна К. В., керівник Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій, учений секретар: Коновал Л. В., наук. співроб.

Відкриваючи засідання секції, Катерина Вілентіївна Лобузіна зазначила, що тема інтеграції національних наукових ресурсів та кооперації зусиль наукових установ у формуванні інформаційного простору є актуальною та пріоритетною у діяльності бібліотечної спільноти України.

Секція об’єднала понад 40 учасників з різних наукових бібліотек. Їхній увазі були представлені доповіді наступної тематики:

  • Корпоративні проекти наукових бібліотек: Лобузіна К. В. «Бібліотечні каталоги нового покоління: інноваційні рішення для наукових бібліотек України»; Самохіна Н. Ф. «Організація фонду електронних бібліотечних ресурсів як засіб доступу до наукової інформації»; Коновал Л. В. «Досвід національних цифрових бібліотечних проектів країн Сходу у контексті формування електронної бібліотеки «Україніка»; Перенесієнко І. П. «Використання онтологій в організації електронних бібліотечних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки».
  • Впровадження системи авторитетних файлів: Баньковська І. М. «Авторитетні файли: створення та розвиток: досвід Науково-технічної бібліотеки імені Г.І.Денисенка НТУУ «КПІ»; Ісаєва О. В. «Місце авторитетної роботи в пріоритетних напрямках діяльності наукової бібліотеки»; Керзюк О. В. «Організація та доступ до інформації у Британській Бібліотеці».
  • Нові технології та форми електронного інформаційного обслуговування користувачів: Каліберда Н. Ю. «Бібліотечні послуги в електронному середовищі наукової бібліотеки»; Добра Н. В. «Джерела наукової інформації для забезпечення інтегрованого доступу до зарубіжних та вітчизняних наукових ресурсів»; Корнілова Є. О. «Тематичні наукові реферативні огляди: практика формування та перспективи».

Лобузіна К. В. у доповіді «Бібліотечні каталоги нового покоління: інноваційні рішення для наукових бібліотек України» представила розробки Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій. Корпоративний проект «Наука України: доступ до знань», учасниками якого є 71 установа, призначений для популяризації, підвищення рейтингу та доступності електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів наукових бібліотек України. Було представлено портал проекту, його пошукова система, яка  забезпечує користувачам зручну навігацію в інформаційних ресурсах бібліотек України за різноманітними параметрами. Особливу увагу Лобузіна К. В. звернула на активну участь у проекті наукових бібліотек вищих навчальних закладів та закликала долучатися до проекту, познайомивши слухачів з анкетою реєстрації. Представлений проект тісно пов’язаний ще з одним ресурсом - «Науковці України», який формується на основі бібліографічних записів авторефератів, захищених в Україні кандидатських і докторських дисертацій. Також джерелом наповнення ресурсу мають стати зареєстровані бібліотеки-учасники проекту «Наука України: доступ до знань» через систему інтерактивного анкетування. Формування корпоративних документно-інформаційних ресурсів, розробка навігаційно-пошукового апарату тісно пов’язані з впровадженням системи авторитетних файлів. Це питання було одним з ключових у доповіді Лобузіної К. В.

Доповідачем було представлено науковий ресурс «Цифрова бібліотека «Україніка», який перебуває на стадії розробки, розкрито особливості його  формування, джерела наповнення та специфіку доступу до повнотекстових матеріалів.

Під час обговорення доповіді висловлювалися пропозиції щодо удосконалення взаємодії з бібліотеками-учасниками корпоративних проектів та висловлювалися побажання співпраці у розробці авторитетних файлів.

Завідувач відділу НБУВ Самохіна Н. Ф. продовжила тему корпоративної співпраці, презентувавши доповідь «Організація фонду електронних бібліотечних ресурсів як засіб доступу до наукової інформації». Доповідачем були представлені ресурси «Наукова електронна бібліотека» та «Наукова періодика України». Під час розповіді про проект «Наукова періодика України», Самохіна Н. Ф. на прикладі журналу «Бібліотечний вісник» детально проаналізувала пошуковий інтерфейс інформаційного ресурсу, його інтеграцію з реферативною базою даних «Україніка наукова» та інформаційними сервісами Google Академія. Статистичні дані використання ресурсу за останні роки показали його популярність серед користувачів не лише в Україні, але й за кордоном. Цьому сприяють інформаційне наповнення ресурсу, індексація статей пошуковими системами, участь у проекті зарубіжних видань партнерів НБУВ.

Тему бібліотечних проектів продовжила доповідь Коновал Л. В. «Досвід національних цифрових бібліотечних проектів країн Сходу у контексті формування електронної бібліотеки «Україніка». Доповідач представила національні наукові цифрові проекти Китаю, Японії, Індії. Доповідь завершила серію попередніх досліджень цифрових бібліотек різних країн світу. Предметом досліджень були історія та принципи формування цифрового контенту, види цифрових колекцій, специфіка інтерфейсу цифрової бібліотеки. У своїй презентації Коновал Л. В. виділила спільні та відмінні риси кожної цифрової бібліотеки. Увага зверталася на особливості організації формування цифрових бібліотек, навігаційно-пошукової системи і представлення повнотекстових матеріалів для користувачів. У підсумку було проаналізовано фактори, необхідні для успішної реалізації національної цифрової бібліотеки.

Формуванню національної цифрової бібліотеки «Україніки» на онтологічних підходах була присвячена доповідь Перенесієнка І. П. «Використання онтологій в організації електронних бібліотечних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки». Після визначення поняття онтології, її типології та значення для представлення цифрових ресурсів було проаналізовано використання онтологій для організації тематичних електронних ресурсів бібліотеки «Україніка». Дана цифрова бібліотека кумулює повнотекстові документи з питань українознавства – історії, літератури, мовознавства, географії тощо. Для структурованого подання інформації було проведено певне узагальнення предметної області (у даному випадку українознавства), що забезпечує, управління, представлення, розкриття та пошук інформації в межах всієї БД. На прикладі бібліографічного опису документа доповідач проілюстрував модель побудови онтологічної структури, яка реалізована на основі дерева знань з питань «Україніки».

Тема розробки та впровадження системи авторитетних файлів, яку започаткувала у своїй доповіді Лобузіна К. В., була продовжена завідувачем сектору Науково-технічної бібліотеки імені Г.І.Денисенка НТУУ «КПІ» Баньковською І. М. у доповіді «Авторитетні файли: створення та розвиток: досвід Науково-технічної бібліотеки імені Г.І.Денисенка НТУУ «КПІ». Доповідачем було детально описано етапи роботи над авторитетними файлами в НТБ: технічні можливості АБІС ALEPH 500 у плані ведення авторитетних файлів; вимоги до авторитетних записів, що визначаються стандартами їх ведення (MARC 21 для представлення авторитетних даних, RDA, FRBR).

Особливостями розробки системи авторитетних файлів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського поділилася Ісаєва О. В. у доповіді «Місце авторитетної роботи в пріоритетних напрямках діяльності наукової бібліотеки». Нею були розкриті основні функції авторитетних файлів та етапи їх формування. Доповідач розповіла про функціонування в НБУВ Групи формування національних баз даних авторитетних записів, яка здійснює авторитетну роботу із створення авторитетних файлів «Імена осіб», «Найменування організацій».

Під час обговорення доповідей Ісаєвої О. В. та Баньковської І. М. представник Британської Бібліотеки Керзюк О. В. поділилася з учасниками секції досвідом роботи з авторитетного контролю та створення авторитетних файлів у Британській Бібліотеці. Вона наголосила на важливості даної роботи та співпраці у цій сфері бібліотекарів з різних країн світу.

Наступний блок доповідей було присвячено новим технологіям та формам електронного інформаційного обслуговування користувачів. Зав. відділу НБУВ Каліберда Н. Ю. у доповіді «Бібліотечні послуги в електронному середовищі наукової бібліотеки» розповіла про комплекс електронних послуг у НБУВ, спрямованих на забезпечення інформаційних потреб наукових співробітників, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів. Основними серед них є: інформаційно-бібліографічний сервіс «Віртуальна довідка»; інформаційні ресурси «Тематичний інтернет-навігатор»; «Джерела наукової інформації»; «Наукові реферативні огляди». Доповідач детально проаналізувала функціональні можливості кожної бібліотечної послуги, їх характерні риси та відмінні ознаки. Каліберда Н. Ю. зазначила, що всі інформаційні ресурси користуються попитом у користувачів, зважаючи на комплексний підхід, який дозволяє користувачам за одним пошуковим запитом отримувати релевантну інформацію з усіх інформаційних ресурсів.

Зав. сектором НБУВ Добра Н. В. у доповіді «Джерела наукової інформації для забезпечення інтегрованого доступу до зарубіжних та вітчизняних наукових ресурсів» продовжила тематику попереднього повідомлення, більш детально розповівши про інформаційний ресурс «Джерела наукової інформації», зокрема мету його створення та джерелознавчу базу. Основними критеріями оцінки та відбору ресурсів для формування розділу «Джерела наукової інформації» є: змістовне наповнення, наявність повнотекстової, бібліографічної, реферативної інформації.

 

Корнілова Є. О. у доповіді «Тематичні наукові реферативні огляди: практика формування та перспективи» проаналізувала інформаційний ресурс, що формується Відділом технологій дистанційного обслуговування Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Доповідач  розповіла про вибір тематики для наукових оглядів, процес їх наповнення та оформлення. Даний ресурс забезпечує користувачам зручний доступ до повнотекстових ресурсів за гіпертекстовими посиланнями у бібліографічних описах. Перспективою розвитку цього напряму електронного науково-інформаційного обслуговування є вивчення інформаційних потреб наукової аудиторії користувачів і соціально значущих тем для формування плану підготовки реферативних оглядів.

Всі виступи викликали зацікавлення у слухачів та жваве обговорення проблем, пов’язаних з  організацією корпоративної взаємодії бібліотек, державною та фінансовою підтримкою впровадження проектів, особливостями формування системи авторитетних файлів у різних бібліотеках.

З тезами доповідей учасників можна ознайомитися на сайті конференції, або прочитати в електронній версії опублікованого збірника матеріалів конференції на с.308-389.

Матеріал підготовлено: Коновал Л. В., учений секретар секції

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський, 3, к. 209.
+38 (044) 525-36-24
Корпус №2,
вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 204.
+38 (044) 234-16-28