Міжнародна наукова конференція "Проблеми етносоціального та етнокультурного розвитку Київської Русі та слов'янський світ"

Поділитися: 
До Дня слов'янської писемності і культури

 

(Київ, 24 травня 2005 р.)

24 травня 2005 року в Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського відбулася Міжнародна наукова конференція "Проблеми етносоціального та етнокультурного розвитку Київської Русі та слов'янський світ", присвячена Дню слов'янської писемності та культури.

Організатори заходу - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут археології НАН України, Інститут історії України НАН України, Український комітет славістів.

У ньому взяли участь народні депутати України, провідні вчені, представники установ та вищих навчальних закладів Києва. Конференція працювала в пленарному та секційному режимах.

На пленарному засіданні з доповідями виступили:

 • Толочко Петро Петрович, народний депутат України, директор Інституту археології НАН України, акад. НАН України (Теоретичні аспекти вивчення етнічної історії Київської Русі);
 • Онищенко Олексій Семенович, академік-секретар Відділення історії, філософії і права НАН України, заступник голови Українського комітету славістів, Генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, акад. НАН України (Проблеми інформаційного забезпечення розвитку славістики);
 • Попович Мирослав Володимирович, директор Інституту філософії НАН України, акад. НАН України (Київська Русь як етнокультурне явище);
 • Кримський Сергій Борисович, пров. наук. співроб. Інституту філософії НАН України, д-р філос. наук (Софійні витоки статусу Слова в києворуській традиції);
 • Айдачич Деян, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д-р філол. наук (Сербія) (Енциклопедія сербсько-українських зв'язків: модель і проект створення);
 • Майоров Олександр Вячеславович, завкафедрою музеології Історичного ф-ту Санкт-Петербурзького державного університету, д-р іст. наук (Російська Федерація) (О роли сарматов в этногенезе славян на юге Восточной Европы);
 • Шевченко Лариса Іванівна, завкафедрою історії української мови Інституту української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д-р філол. наук (Конфесійний стиль у контексті комунікативної компетентності сучасної української літературної мови).

Під час роботи конференції відбулися презентації нової наукової літератури. До уваги учасників заходу були представлені такі наукові праці:

 • Історія українського правопису: XVI-XX ст. Хрестоматія / Упоряд. Німчук В.В., Пуряєва Н.В.;
 • Видання секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України. 1998-2003. Бібліографічний покажчик;
 • Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 1728-1923. Бібліографічний покажчик;
 • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (1993-2003 рр.). Науково-бібліографічний покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність;
 • Звіт пам'яток історії та культури України. Енциклопедичне видання у 28 т. Київ. Кн. 1. Част. 2;
 • В. М. Ричка. Княгиня Ольга;
 • О. П. Толочко. История российская Василия Татищева: источники и известия;
 • Л.А. Гнатенко. Слов'янська кирилична рукописна книга XV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Каталог;
 • Ю. В. Пелешенко. Українська література пізнього середньовіччя. Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції.

Працювали такі секції: "Етносоціальні та етнокультурні процеси в період Київської Русі"; "Культурна та духовна спадщина Київської Русі"; "Культура Київської Русі: славістичні та слов'янознавчі дослідження".

Загалом на конференцію було представлено понад 50 доповідей.

У рамках заходу діяли книжково-інформаційна та фото-виставки "Київ - образ епохи".


Інформація про попередні заходи, присвячені Дню слов'янської писемності і культури:

Фотоматеріали: 
Виступ генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Олексія Онищенка на пленарному засіданні
Учасники та гості міжнародної наукової конференції "Проблеми етносоціального та етнокультурного розвитку Київської Русі та слов'янський світ"
Виступ народного депутата України, директора Інституту археології НАН України, академіка НАН України Петра Толочка
Зліва направо: провідний науковий співробітник Інституту філософії НАН України, доктор філософських наук Сергій Кримський, науковий співробітник Інституту археології НАН України, кандидат історичних наук Богдан Звіздецький, професор кафедри політекономії обліково-економічних факультетів Київського національного економічного університету, доктор історичних наук, кандидат економічних наук Володимир Студінський
Зліва направо: завідувач відділу НБУВ, професор Володимир Омельчук та провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук Володимир Ричка
Зліва направо: провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук Юрій Пелешенко та завідувач Центру досліджень Київської Русі, провідний науковий співробітник Відділу історії України середніх віків Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук Олексій Толочко
Виступ директора Інституту філософії НАН України, академіка НАН України Мирослава Поповича