Організація діловодства в думі та управі міста Києва (1870–1917 роки)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство. – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016.
На основі широкого кола джерел в дисертації розглянуто діловодні процеси в органах міського самоврядування м. Києва наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Проаналізовано засади організації діловодства в Київській міській думі та управі у період 1870–1917 рр., для якого характерними були закономірності, визначені загальноімперськими нормативно-правовими актами, галузевими та внутрішніми нормативними документами. Визначено основні структурні підрозділи, що входили до складу канцелярії Київської міської думи та управи, їхні функції, посадовий склад. Охарактеризовано процес документування роботи з кадрами та вимоги до оформлення особових справ службовців. Конкретизовано схему документообігу вхідних, вихідних і внутрішніх документів, а також принципи і правила архівного зберігання.

Здобувач: 
Свердлик Зоряна Михайлівна
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Дата захисту: 
22-12-2016
Автореферат: 
Дисертація: